Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Czechowicach-Dziedzicach

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Burmistrz Czechowic-Dziedzic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Działka oznaczona numerem 4948, o powierzchni 0,0510 ha w jednostce ewidencyjnej: 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto, obręb 0001 Czechowice, posiadająca użytek Br/R (grunty rolne zabudowane), zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00049793/7, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice.

Działy III (prawa, roszczenia i ograniczenia) i IV (hipoteka) ww. księgi wieczystej wolne są od wpisów.

Działka zlokalizowana jest w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Od strony wschodniej graniczy z drogą krajową i oddzielona jest od niej ekranami wygłuszającymi. Posiada kształt nieregularnego wielokąta, stanowi fragment przydomowego ogrodu z sąsiedniej nieruchomości. Porośnięta jest trawą, drzewami i krzewami ozdobnymi, część działki zabudowana jest fragmentem budynku gospodarczego stanowiącego własność właściciela nieruchomości przyległej. Przedmiotowa działka nie posiada dostępu do gminnej drogi publicznej oraz brak jest możliwości zjazdu z drogi DK-1.

 

 

 

 

Wyłączony