Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Czechosław

Czechosław - nagroda gospodarcza w Czechowicach-Dziedzicach

Statuetka CzechosławaCzechosławy to nagrody gospodarcze przyznawane najlepszym lokalnym firmom przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic. Co roku przyznawane są dwie statuetki: jedna w kategorii - „Produkcja i budownictwo”, druga w kategorii - „Handel i usługi”. Kapituła konkursu ma także prawo przyznania w trybie pozakonkursowym honorowego tytułu Czechosława.
Czechosławy to wyraz szczególnego uznania dla lokalnych przedsiębiorców, których zaangażowanie i praca przyczyniają się do rozwoju gospodarczego Czechowic-Dziedzic, regionu i - szerzej - całego kraju, a także angażujących się w życie społeczno-kulturalne miasta. Nagrodą dla zwycięzców obu kategorii jest dyplom potwierdzający otrzymanie tytułu oraz okolicznościowa statuetka - Czechosław. Sens nagrody najlepiej oddaje etymologia statuetki: Czechosław to osoba sławiąca Czechowice-Dziedzice. Elegancka i krocząca naprzód postać symbolizuje solidność działania oraz aktywną i etyczną postawę laureata nagrody. Strój Czechosława nawiązuje do przełomu XIX i XX w. - epoki, w której rozpoczął się nowy rozdział w dziejach rolniczej wcześniej ziemi, na której wyrosły Czechowice-Dziedzice.
Zwycięski tytuł przyznaje Kapituła Konkursu pracująca pod przewodnictwem Burmistrza Czechowic-Dziedzic, którą tworzą reprezentanci środowiska gospodarczego, władz samorządowych, pozarządowych organizacji społecznych oraz instytucji otoczenia biznesu działających na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice. Kapituła Konkursu na podstawie dostarczonych materiałów oraz posiadanej wiedzy dokonuje oceny firm, które biorą udział w konkursie.

Ocena odbywa się w oparciu o następujące kryteria:

 • wpływ firmy na budowę pozytywnego wizerunku Gminy Czechowice-  Dziedzice,
 • udział firmy w życiu społecznym Gminy Czechowice-Dziedzice,
 • etyka prowadzenia działalności gospodarczej,
 • atrakcyjność oferty rynkowej,
 • znaczenie i pozycja konkurencyjna na rynku.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2010 r., a pierwsza gala miała miejsce 9 kwietnia 2010 r. Od pierwszej edycji konkursu jego współorganizatorem jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, która przyznaje wyróżnionym przez kapitułę firmom Srebrne Laury Umiejętności i Kompetencji. Od 2017 roku na Gali Czechosława w Czechowicach-Dziedzicach wręczane są również - poza konkursem - Złote Laury Umiejętności i Kompetencji RIG w Katowicach. Warto też przypomnieć, że to właśnie w Czechowicach-Dziedzicach działa najstarsza Delegatura RIG w Katowicach.


Czechosławy w dotychczasowych edycjach otrzymali:

 • 2010 rok - Fabryka Zapałek „Czechowice” SA i Polplast
 • 2011 rok - LOTOS Czechowice S.A. i LONTEX
 • 2012 rok - Kontakt Simon SA i Kolnet  
 • 2013 rok - SKOFF i Willa Eureka
 • 2014 rok - PG Silesia i Firma Cyroń
 • 2015 rok - HB UNIBUD i Centrum Handlowe „Stara Kablownia”
 • 2016 rok - Walcownia Metali „Dziedzice” SA i VERTEX SA
 • 2017 rok - HEWALEX Sp. z o.o. i PTS WIGMAR Józef Wołowiec
 • 2018 rok - Grupa TERMOPIAN Sp. z o.o. i KULIG Sp. z o.o.
 • 2019 rok - LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. i NZOZ Salus Sp. z o.o.
 • 2020 rok - ZPM Ligota Sp. z o.o. i DOMUS Adam Chromik i Wspólnicy Sp. J.
 • 2021 rok - konkurs nie odbył się z powody pandemii koronawirusa
 • 2022 rok - VALEO Electric and Electronic Systems Sp. z o.o. i 3CARGO Sp. z o.o. Sp. k.
 • 2023 rok - DABI SM Budny Sp. z o.o. Sp. k. i  RemKon-Bis Sp. z o.o.

Kapituła przyznawała również Czechosławy honorowe - nagrody specjalne za całokształt działań biznesowych promujących gminę otrzymali dotąd: Ewa Rahden, Henryk Borowski, Tadeusz Donocik, Tadeusz Polok, Anna Szostak-Myrczek, Jerzy Buzek, Piotr Beczała, Jacek Stachursky, Adam Chromik, Brunon Kieloch, Stanisław Szwed, Janusz Steinhoff, Wiesław Pochopień, Tadeusz Szkudlarski.