Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

O nas

Zapraszamy do Czechowic-Dziedzic położonych na granicy uprzemysłowionego Śląska i beskidzkich stoków. Miasto wraz z sołectwami - Bronowem, Ligotą i Zabrzegiem - tworzą liczącą ponad 43 tys. mieszkańców Gminę Czechowice-Dziedzice o łącznej powierzchni 6,6 tys. ha.

Miasto z lotu ptakaPrawa miejskie nadano Czechowicom-Dziedzicom w dniu 1 stycznia 1951 r., ale historia miejscowości sięga wielu stuleci wstecz. Pierwsze wzmianki o obszarach, na których istnieje dzisiejsze miasto pochodzą z XV wieku. Przełomowym momentem w historii rolniczego - do połowy XIX wieku - terenu było zlokalizowanie w Dziedzicach stacji Cesarsko-Królewskiej Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda. Wokół powstałej w 1855 r. linii kolejowej, biegnącej z Wiednia do Krakowa i Lwowa, zaczął rozwijać się przemysł - powstały liczne zakłady.

Obecnie Czechowice-Dziedzice i sąsiadujące z nimi od południa miasto Bielsko-Biała tworzą rdzeń aglomeracji bielskiej, stanowiącej jeden z czterech obszarów metropolitalnych województwa śląskiego. Aglomeracja ta to nowoczesny ośrodek przemysłu, kultury i nauki o znaczeniu regionalnym, a także krajowe centrum rozrządu ruchu turystycznego i ośrodek węzłowy strefy transgranicznej z odnogami w kierunku Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej.

Droga krajowa nr 1, przebiegająca przez środek gminy, dzieli ją na dwie części. Sołectwa Zabrzeg, Ligota i Bronów to obszar zdominowany przez tereny rolnicze i leśne. Z uwagi na bogactwo przyrodnicze obejmująca je zachodnia część gminy została włączona w Europejską Sieć Ekologiczną NATURA 2000 „Dolina Górnej Wisły”. Charakteryzuje się ona dużymi walorami krajobrazowymi z  atrakcyjnymi pasmami Beskidu Małego i Śląskiego, licznymi stawami, rzekami oraz Jeziorem Goczałkowickim zwanym „Śląskim Morzem” – jednym z największych w Polsce zbiorników wodnych.

Charakter przyrodniczy gminy wyznacza głównie przewaga terenów rolniczych z pozostałościami wielkoobszarowej gospodarki rolnej, stawami hodowlanymi oraz szerokim pasmem doliny rzeki Wisły i kompleksem lasów zabrzeskich przylegających do Zbiornika Goczałkowickiego. Mimo podziału gminy na część uprzemysłowioną i część rolniczą o terenach otwartych, można zauważyć istniejącą równowagę krajobrazową dzięki zachowaniu biokorytarzy w postaci zalesionych, zadrzewionych terenów połączonych ciekami wodnymi. Przez gminę przepływa pięć rzek: Wisła, Biała, Wapienica, Jasienica, Iłownica.

Krajobraz gminny

Na pograniczu gminy Czechowice-Dziedzice i Chybia rozciąga się jedyny na terenie województwa śląskiego rezerwat torfowiskowy „Rotuz”. To ostoja zagrożonego w Polsce gatunku - turzycy bagiennej. Występują tu także gatunki roślin naczyniowych m.in. rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna i rzadkie mszaki. W pobliżu rezerwatu przebiega Międzynarodowa Trasa Rowerowa Greenways Kraków – Morawy – Wiedeń. Odcinek IVa - nizinny o długości 9,4 km. Przez malownicze zakątki gminy przebiegają również trzy lokalne trasy rowerowe – zielona „Dolina Wisły”, niebieska – „Dolina Podraj” i pomarańczowa – „Dolina Iłownicy” – o łącznej długości 56 km.  Kolejny, wytyczony szlak rowerowy pozwala dotrzeć z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Czechowicach-Dziedzicach, poprzez Plac Ratuszowy w Bielsku-Białej  aż na Słowację.

Na terenie Czechowic-Dziedzic znajduje się kilka cennych zabytków architektonicznych. Najmocniej wrośnięty w krajobraz i historię miasta jest kościół parafialny pw. św. Katarzyny -  najstarszy i najcenniejszy zabytek w mieście. Pierwsza drewniana sakralna budowla istniała w tym miejscu już w 1447 r. W latach 1722-1729 rozpoczęła się budowa kościoła murowanego ufundowanego przez właściciela Czechowic Franciszka Karola Kotulińskiego i proboszcza Walentego Antoniego Martiusa. Innymi cennymi budowlami sakralnymi na terenie gminy są:  wybudowany w 1890 roku kościół pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach, zabrzeski kościół pw. św. Józefa z 1787 r., kościół pw. Opatrzności Bożej w Ligocie z 1806 r. i kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z roku 1877 w Bronowie. Kościół pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela, projektu wybitnego architekta Stanisława Niemczyka, został uznany za jedną z dwudziestu ikon polskiej architektury, wzniesionych po 1989 roku. Z historią miasta szczególnie związany jest rokokowy pałac Kotulińskich z początku XVIII w. Wokół pałacu znajduje się późnobarokowy park na rzucie prostokąta z półkolistą aleją grabową i bezcennymi pomnikami przyrody w postaci lip kandelabrowych.

Miasto Czechowice-Dziedzice zajmuje wschodnią część gminy. Jego rozwój opierał się głównie na przemyśle, m. in. rafineryjnym, górniczym, metalurgicznym, zapałczanym. Obecnie gospodarka miasta ewoluuje w kierunku nowych, innowacyjnych technologii, jak produkcja biopaliw, przemysł lotniczy i samochodowy. Na obrzeżach Czechowic-Dziedzic powstało lotnisko, działa Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji oraz Śląskie Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego -  najnowocześniejszy w Europie ośrodek wytwarzania konstrukcji kompozytowych w technologii autoklawowej. Czynnikiem ułatwiającym prowadzenie działalności gospodarczej jest rozbudowane zaplecze obsługi biznesu, na które składają się banki i ich oddziały, operatorzy pocztowi, urzędy, oddziały celne oraz kancelarie notarialne, prawne, agencje i biura pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Atrakcyjne usytuowanie Czechowic-Dziedzic zachęca do ich odwiedzenia nie tylko w celach turystycznych, lecz stanowi interesującą ofertę dla osób pragnących osiedlić się z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Dlatego Gmina Czechowice-Dziedzice postrzegana jest jako atrakcyjne miejsce do życia.

Z pewnością warto tu zajrzeć i przekonać się o tym osobiście.