Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Parki miejskie

Park Szwajcarska Dolina

Park Szwajcarska Dolina to największy w Czechowicach-Dziedzicach kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy, rozciągający się na powierzchni 8. hektarów. Powstał na terenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Do użytku został oddany 24 czerwca 2022 roku.

Główne wejście do parku znajduje się od strony skrzyżowania ulic Łukowej i Łukasiewicza. Na skwerze wykonanym z ozdobnych płyt betonowych znajduje się fontanna posadzkowa i tablice informacyjne. Oko cieszą zasiane na obszarze 7 tys. m2 łąki kwietne oraz bogaty drzewostan uzupełniony o ponad 300 sztuk młodych drzew (m.in. dęby, wiązy, lipy, graby, olchy, sosny). Zachowano także częściowo drzewa martwe, które stały się schronieniem dla wielu gatunków flory i fauny.

Wzdłuż naturalnie płynącego strumienia została wykonana ścieżka spacerowa, drewniane platformy, podesty i pomosty stanowiące doskonałe punkty obserwacji przyrody. Wiele ścieżek pieszych o różnorodnych nawierzchniach m.in. mineralnej i z kostki brukowej, urządzenia edukacyjne, plac zabaw, siłownia plenerowej, tablice edukacyjne, polana piknikowa z kręgiem ogniskowym stanowią ciekawą przestrzeń rekreacyjną zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych.

Jedną z wielu atrakcji Parku Szwajcarska Dolina jest znajdująca się w północnej jego części trasa rowerowa MTB o długości około 900 metrów, przeznaczona zarówno dla amatorów, jak i dla średnio zaawansowanych rowerzystów. W parku znajduje się także tzw. aktywna dolina - tereny o charakterze rekreacyjno-sportowym. Powstała tam ścieżka o charakterze górskim, górka saneczkowa oraz drewniana kładka na poziomie górnej skarpy doliny.

Park Szwajcarska Dolina

Park Świętej Barbary

Znajdujący się przy ulicy Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach teren rekreacyjno-wypoczynkowy został otwarty 8 maja 2022 roku. Park Świętej Barbary zajmuje powierzchnię ok. 1,5 hektara i bezpośrednio sąsiaduje z osiedlem mieszkaniowym.

W centralnym punkcie parku znajduje się sporej wielkości staw z pływającą fontanną, który stanowi miejsce odpoczynku dla kaczek oraz innych pomniejszych ptaków. Nad staw prowadzi drewniany pomost, częściowo nad nim zwisający, który pozwala oglądać z bliska przylatujące ptaki oraz delikatnie ochłodzić się podczas upałów.

Na terenie parku znajdują się place rekreacyjne, dwa place zabaw – jeden dla dzieci młodszych, drugi dla starszych oraz trzeci – uliczny park treningowy. Ponadto,  wygospodarowano tam także przestrzeń, lekko podniesioną w stosunku do reszty terenu dzięki dwóm stopniom po obu jej stronach, mogącą spełniać rolę mini-widowni, a tym samym umożliwiającą organizację niewielkich imprez.

Ciekawy element stanowi także górka z punktem widokowym. Niebanalnie rozmieszczone alejki i ścieżki umożliwiają spacery oraz jazdę na rolkach. Drzewa i zieleń niska oraz liczne elementy małej architektury uzupełniają koncepcję wypoczynkową parku.

Park Świętej Barbary

Park na Północy

Park powstał w latach 2009-2010 na zdegradowanych miejskich obszarach. Zgodnie z nazwą znajduje się w północnej części miasta, przy ulicach: Polnej, Baczyńskiego oraz Morcinka i zajmuje powierzchnię 3,6 hektara. Zanim na tym miejscu powstał park, teren był dzikim pastwiskiem, jego część zajmowały również usypiska ziemne, będące pozostałością po składowaniu ziemi z terenu osiedla domów wielorodzinnych, wybudowanego w latach 80-tych minionego stulecia.

Główna aleja biegnąca w kierunku północ-południe dzieli park na dwie części - regularną wschodnią i nieregularną zachodnią. Dzięki kompozycji zieleni, którą z jednej strony parku zaprojektowano w oparciu o układ geometryczny, z drugiej zaś pozwolono jej tworzyć swobodne grupy nasadzeń. Park wyróżnia się różnorodnością gatunkową roślin oraz ciekawym połączeniem stylów zagospodarowania. Całość dopełniają rabaty bylinowe z traw ozdobnych, regularne, łukowate nasadzenia z głogów, żywopłoty z tawuły wczesnej oraz z porzeczki alpejskiej oraz platany klonolistne.

Centralnym elementem przestrzennym i funkcjonalnym parku jest położone w jego północnej części tzw. forum osiedlowe - plac, z górką widokową, która w okresie zimowym spełnia rolę stoku saneczkowego. Od placu rozchodzą się promieniście alejki spacerowe. Powstały również liczne obiekty o charakterze sportowo-rekreacyjnym: boisko piłkarskie, boiska do siatkówki i koszykówki, skatepark ze ścianą do graffiti, plac zabaw oraz siłownia plenerowa, a nawet
dwa wybiegi dla psów – jeden dla psów dużych z przeznaczeniem również do ćwiczeń, a drugi dla psów mniejszych.

Rozległy park jest ponadto idealną przestrzenią do organizacji  imprez kulturalnych, artystycznych i sportowych.

Park na Północy

Park miejski „Lasek”

Park miejski „Lasek” założony został w drugiej połowie lat 90-tych XIX wieku przez właścicieli rafinerii „Schodnica”. Przy jego zakładaniu wykorzystano stary, głównie dębowy drzewostan Dolnego Lasu „Goju”. Wśród drzew i nowych nasadzeń zbudowana została willa kierownika „Schodnicy”.

Park miejski zajmuje obszar 3,5 ha i posiada charakter naturalistyczny. Zróżnicowanie gatunkowe i wiekowe wyraźnie dzieli go na dwie części. W zachodniej dominują stare dęby szypułkowe o obwodach ponad 300 cm oraz brzozy brodawkowate, natomiast w młodszej wschodniej części pełne zwarcie tworzą klony srebrzyste (obwody 250 cm), czereśnie ptasie (obwód ponad 10 0cm) oraz jesiony wyniosłe (obwód ponad 250 cm). Do ciekawych okazów drzew można zaliczyć sosnę wejmutkę, o obwodzie ponad 180 cm, rosnącą obok brzozy brodawkowatej - obwód 210 cm.

Park posiada spacerowy układ komunikacyjny w postaci alejek, których bieg ma charakter swobodny. Najcenniejsze pod względem przyrodniczym drzewa i krzewy zostały oznakowane tabliczkami z podaniem ich nazwy gatunkowej w języku polskim i łacińskim.

Na terenie parku znajdują się obiekty architektoniczne takie jak estrada, boiska sportowe, skate park oraz plac zabaw dla dzieci. Cennym urozmaiceniem Parku jest tzw. Ptasi Zegar oraz nowe nasadzenia roślin, które w zdecydowany sposób wzbogacają różnorodność parkowej biocenozy, podkreślając aspekt przyrodniczy i edukacyjny Parku.

park miejski Lasek

Park „Zieleźnika” między ulicami Parkową, Studencką i Henryka Sienkiewicza

Niewielki park w centrum miasta założony w latach 20-tych XX wieku przez ówczesnego wójta Czechowic Franciszka Zieleźnika. Cenne okazy lip, kasztanowców, brzóz, jaworów, wiązów, akacji, buków i grabów do dziś pięknie zazieleniają tę część miasta. W parku urządzono również mały plac zabaw dla dzieci.

Park Zieleźnika