Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Koperta życia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach realizuje program „Koperta życia”. Założeniem programu jest szybkie udzielenie pomocy osobom w wieku powyżej 60 roku życia, w przypadku  konieczności wezwania ratowników medycznych, w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia lub w trakcie wizyty lekarskiej w domu.

„Koperta życia” to pakiet składający się z karty informacyjnej, koperty i naklejki na lodówkę. Karta informacyjna jest źródłem informacji dla ratowników medycznych lub innych służb ratowniczych. Zawiera ona informacje o stanie zdrowia osoby, przyjmowanych lekach oraz kontakt do najbliższych.

Koperta wraz z wypełnioną kartą ma być przechowywana w lodówce, na drzwiach której w widocznym miejscu należy umieścić naklejkę o udziale w programie „Koperta życia”. Karta informacyjna powinna być aktualizowana nie rzadziej niż raz w roku oraz zaraz po zmianie leków czy rozpoznaniu innych schorzeń.

W celu przystąpienia do programu należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Kolejowej 37 w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, wtorek i środa 7.00-15.00; czwartek 7.00-17.00; piątek 7.00-13.00. Pakiet będzie wydawany po okazaniu dowodu osobistego, podpisaniu odbioru karty i regulaminu programu.

Osoby samotne, które mają trudności w poruszaniu się mogą zgłosić telefonicznie (32 215 44 09, 32 215 23 88, 215 50 98 oraz 214 51 37 i 215 30 60) do Ośrodka Pomocy Społecznej chęć przystąpienia do programu i nabycia pakietu „Koperta życia”. W tym przypadku pakiet zostanie dostarczony przez pracownika socjalnego.

Osoby, które nie ukończyły 60 roku życia mogą indywidualnie zakupić proponowany pakiet na stronie http://www.kopertazycia.pl/ wypełnić i umieścić w lodówce.

Zestaw Koperta życia