Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Promotio Urbis

Nagroda Promotio Urbis została ustanowiona przez Radę Miejską uchwałą nr XXVI/150/96 z dnia 14 maja 1996 r., (z późniejszymi poprawkami uchwała nr XI/82/99 z dnia 25 maja 1999 r.) a inicjatorem jej powstania była Komisja Kultury i Sportu. Nagroda składa się z części finansowej, corocznie określanej przez Burmistrza, z pamiątkowej statuetki oraz dyplomu, a celem nagrody jest promocja Czechowic-Dziedzic. Przyznawana jest co roku, a wręczana tradycyjnie w czasie obchodów Dni Czechowic-Dziedzic.

Plakieta Promotio Urbis

Autorem projektu medalu – plakiety jest Bronisław Krzysztof – wybitny artysta – rzeźbiarz i medalier z Bielska-Białej. Plakieta stanowi wyobrażenie otwartej księgi – symbolu nauki i kultury, przy czym liście laurowe w piórze na awersie wnoszą element sportu. Rysunek rewersu, będący parafrazą „Wzorca Witruwiusza”, wykonanego przez Leonarda da Vinci, pokazuje doskonałość i piękno budowy ciała ludzkiego, harmonie i jedność pomiędzy kobieta i mężczyzną, daje poczucie sensu istnienia. W mistrzowski sposób nawiązuje do filozoficznego i mistycznego znaku – pentagramu, będącego symbolem najwyższego Boga, Wszechświata oraz wiedzy, mądrości i cnoty. Całość nawiązuje również do zasady „złotego podziału”, którą spełnia ciało ludzkie, a wg Platona jest kanonem piękna, rozkładem proporcji w świecie przyrody oraz kluczem do Wszechświata, a przynajmniej wyjaśnieniem jego budowy.

Kandydatów do nagrody zgłaszać mogą: Burmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej, Komisje Rady Miejskiej, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

Nagroda Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice jest formą wyróżnienia i uhonorowania najwybitniejszych osób związanych z Gminą Czechowice-Dziedzice. Przyznawana jest animatorom życia kulturalnego, naukowego, sportowego, społecznego - osobom wyróżniającym się w swojej pracy i pasji. Do nagrody mogą także pretendować stowarzyszenia, ugrupowania, zespoły osób, które wyróżniają się w swej działalności na rzecz społeczności naszej gminy. Nagroda może być indywidualna, bądź zbiorowa, może być przyznawana osobie fizycznej bądź osobie prawnej.

Laureaci Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice

Józef Grabowski - Nagroda Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice Anno Domini 1997 w dziedzinie kultury - rozsławił czechowickie kino „Świt”. Pod jego kierownictwem kino, trzy lata z rzędu biło rekordy frekwencji, kino „Świt" było również dwukrotnie laureatem „Złotego Progu” - prestiżowej nagrody dla najlepiej działającego kina w kraju.

Marek Dopierała - Nagroda Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice Anno Domini 1997 w dziedzinie sportu. Kajakarz - karierę sportową rozpoczął w czechowickim Klubie Sportowym „Górnik” - uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Moskwie, medalista Igrzysk Olimpijskich w Seulu - najbardziej utytułowany sportowiec naszego miasta.

Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic - Nagroda Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice Anno Domini 1998 r. w dziedzinie nauki - grupa miłośników regionalnej historii. Towarzystwo zajęło się ocalaniem pamiątek przeszłości, kultywowaniem tradycji naszego regionu, uczy miłości i patriotyzmu. Przy Towarzystwie powstała Izba Regionalna. Towarzystwo może również poszczycić się licznymi publikacjami na temat historii miasta i gminy.

Klub Sportowy „Górnik” Czechowice-Dziedzice - Nagroda Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice Anno Domini 1998 r. w dziedzinie sportu. Kuźnia sportowych talentów, przede wszystkim kajakarzy. Wychowankowie „Górnika” startowali w Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku, Moskwie, Seulu.
 
Grażyna Krzanowska - Nagroda Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice Anno Domini 1998 r. w dziedzinie kultury - kompozytorka, animatorka życia muzycznego w naszym mieście, z jej inicjatywy co roku organizowane są Muzyczne Spotkania Młodych „Alkagran”, założycielka małej Akademii Muzyki - prywatnej placówki artystycznej kształcącej dzieci i młodzież.

Bogusław Tyl - Nagroda Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice Anno Domini 1999 r. - trener i opiekun młodych judoków, najpierw w MOSiR, później w MKS a obecnie KS Judo w Czechowicach-Dziedzicach. W krótkim czasie osiągnął niebywałe sukcesy, a jego podopieczni zaczęli zajmować czołowe miejsca na tatami zarówno w kraju jak i za granicą. Do roku 1999 zawodnicy MKS, trenowani przez laureata nagrody zdobyli w mistrzostwach Polski 24 medale.

W roku 2000 Komisja Konkursowa nie przyznała głównej nagrody, pamiątkowymi dyplomami uhonorowani zostali nominowani do nagrody: Erwin Woźniak - przewodniczący Towarzystwa Czechowic-Dziedzic za całokształt działalności w dziedzinie kultury i nauki oraz Ewa Jonkisz, Ewa Wiewióra i Jerzy Rybitwa - nauczyciele z ZSTiL za promowanie wizerunku miasta i szkoły w społecznościach lokalnych państw Unii Europejskiej

Leszek Urbańczyk – Nagroda Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice Anno Domini 2001 - pod jego batutą grały dwa zespoły muzyczne: Orkiestra Dęta KWK „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach i Big-Band w Zespole Szkół „Silesia". Kierownik, dyrygent, a przede wszystkim aranżer kładący szczególny nacisk na rozwój repertuaru i jakość brzmienia dwóch swoich orkiestr. Oba zespoły miały na swoim koncie wiele osiągnięć w przeglądach i festiwalach muzycznych.

Chór mieszany im. Stanisława Moniuszki - Nagroda Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice Anno Domini 2002. Chór uhonorowany został cennym wyróżnieniem za promowanie naszego miasta w kraju i poza granicami. Idea powstania chóru zrodziła się w 1955 roku. W czasie kilkudziesięciu lat działalności chór zdobywał liczne nagrody, wyróżnienia, brał udział w festiwalach krajowych i międzynarodowych, a co najważniejsze - zawsze można liczyć na śpiewaków w czasie wszystkich ważnych uroczystości w naszym mieście zarówno państwowych jak i kościelnych.

W latach 2003 i 2004 nagrody nie przyznano.

Józef Wrzoł - Nagroda Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice Anno Domini 2005. Komisja zwróciła uwagę na działalność Józefa Wrzoła na rzecz lokalnej społeczności, na jego codzienną sumienną i rzetelną pracę, na jego wkład w krzewienie miłości małych ojczyzn, na działalność publicystyczną i literacką.

Zespół Gest – Nagroda Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice Anno Domini 2005 za wieloletnią już promocję miasta. Gest wytańczył dla Czechowic-Dziedzic wiele nagród na konkursach krajowych i międzynarodowych i cały czas utrzymuje wysoki poziom artystyczny swych występów. W roku 2009 zakończył swoją działalność.

W roku 2006 nagrody nie przyznano.

Lucyna Apryjas - Nagroda Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice Anno Domini 2007 założycielka, choreograf, trener i kierownik zespołu tanecznego „GEST” jednego z najbardziej liczących się młodzieżowych zespołów tanecznych w Polsce. Laureatka nagrody wpaja młodym tancerzom miłość do tańca, ale i samodyscyplinę, bez której zespół nie osiągnąłby sukcesów. Dzięki jej pracy przekładającej się na sukcesy zespołu „GEST”, Czechowice-Dziedzice są postrzegane jako roztańczone miasto, a młode tancerki są najlepszymi ambasadorami naszej miejscowości.

Piotr Beczała - Nagroda Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice Anno Domini 2007. Jeden z najlepszych tenorów lirycznych na świecie, koncertuje na najważniejszych scenach świata. Mimo odnoszonych sukcesów w Europie i w świecie, nie zerwał kontaktów z rodzinnym miastem. Od 1997 r. związany jest z Operą w Zurychu, a od 2000 r. zdobywa kolejne sceny światowe: Covent Garden w Londynie, Opera Bastille w Paryżu, La Scala w Mediolanie, Staatsoper w Monachium, Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Szeroko komentowane sukcesy artystyczne czechowiczanina niewątpliwie przyczyniają się do promocji naszego miasta.

Katarzyna Piłocik - Nagroda Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice Anno Domini 2007 – zawodniczka Miejskiego Klubu Sportowego – sekcja judo. Wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, brązowa medalistka mistrzostw świata juniorek w Budapeszcie i srebrna medalista mistrzostw Europy juniorek w Sofii.
Zespół Liceów Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach - Nagroda Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice Anno Domini 2008 za wieloletnią promocję w regionie poprzez przyciąganie do miasta utalentowanej młodzieży, kształtuje w absolwentach, zarówno mieszkających w Czechowicach-Dziedzicach, jak i innych miejscach w kraju i świecie, silne poczucie identyfikacji ze swoją szkołą i miastem. Promuje miasto w kraju i za granicą poprzez organizację dni seminaryjnych i innych zajęć dla uczniów, prowadzonych przez zaproszonych gości, wybitne postacie świata nauki, kultury, polityki.

Sławomir Rumiak - Nagroda Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice Anno Domini 2009 za twórczość, głównie fotograficzną, która zyskała duże uznanie na świecie. Laureat publikował swe prace  w magazynach branżowych we Francji oraz Japonii. Od początku kariery artystycznej podkreśla swój związek z Czechowicami-Dziedzicami. Jednym z jego projektów artystycznych była spektakularna podróż z Czechowic-Dziedzic na prestiżowe Biennale w Wenecji z kopią znajdującego się w ogrodach weneckich Narodowego Pawilonu Polskiego.  Sławomir Rumiak  promuje Czechowice-Dziedzice na polu kultury, otrzymuje  najwyższe wyróżnienia  i nagrody w tym Marszałka  Woj. Śląskiego. Jest również stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za rok 2008.
 
Grażyna Krzanowska - Nagroda Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice Anno Domini 2010. Kompozytorka i pedagog.  W roku 2005 została odznaczona  przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi a w 2009 r.  otrzymała odznaczenie Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Założycielka Małej Akademii Muzyki. Organizatorka imprez muzycznych, w tym  Jesiennego Festiwalu Muzycznego Alkagran, wyróżniającego miasto na arenie kulturalnej. Grażyna Krzanowska była już laureatką nagrody Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice (A.D. 1998), jednak burmistrz postanowił uhonorować ją po raz drugi, bowiem jest to wyjątkowa okazja do podziękowania za wieloletnią pracę, która nie zakończyła się  wraz z otrzymaniem nagrody 12 lat temu. Wszak ideą nagrody jest promowanie miasta poprzez ludzi, którzy działają w Czechowicach-Dziedzicach i nie poprzestają w swoich staraniach, by miasto cieszyło się dobrym wizerunkiem.
 
Roman Dzida -  Nagroda Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice Anno Domini 2011. Wybitny himalaista i zdobywca Korony Ziemi, wyjścia na najwyższe szczyty wszystkich kontynentów skompletował w 2011 r, zdobywając Mt Vinson - najwyższy szczyt Antarktydy. Osiągnięcia wspinaczkowe Romana Dzidy to Aconcagua (6962 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Ameryki Południowej zdobyty 23.02.2003 r.; Mont Blanc (4807 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Europy zdobyty 23.07.2003 r.; Kilimandżaro (5895 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Afryki zdobyty 15.01.2004 r.; McKinley (6196 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Ameryki Północnej zdobyty 13.06.2004 r.; Mount Everest (8848 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Azji i Świata zdobyty 16.05.2007 r.; Góra Kościuszki (2228 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Australii kontynentalnej zdobyty 04.12.2007 r.; Elbrus (5643 m n.p.m.) - obok Mont Blanc uważany (zaliczany przez niektórych do kontynentu europejskiego) za najwyższy szczyt Europy zdobyty 24.08.2009 r.; Mount Vinson(4892 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Antarktydy zdobyty 04.01.2011 r.; Piramida Carstensz (4884 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Australii i Oceanii zdobyty 09.12.2011 r.
 
Barbara Bielaczyc – laureatka nagrody Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice Anno Domini 2012. Sopranistka, organizatorka i animatorka życia muzycznego, reżyser i pedagog. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Katowicach. Od lat zajmuje się propagowaniem muzyki poważnej w regionie, organizuje koncerty, wystawiając i reżyserując opery oraz kształcąc  wokalnie i aktorsko uzdolnioną młodzież. Dzięki  determinacji, talentowi i pasji pani Barbarze Bielaczyc udało się rozbudzić w Czechowicach-Dziedzicach ducha śpiewu. Założyła Teatr Muzyczny MOVIMENTO i sprawiła, że występujący w nim młodzi ludzie na co dzień poczuli jej magię opery.  Wyreżyserowała liczne spektakle teatralne i operowe, takie jak „Rinaldo” G. F. Haendla, „Cosi fan tutte” W. A. Mozarta, „Rita” G. Donizettiego”, „Bastien i Bastienne” W. A Mozarta, „Kiss me Kate”  C. Portera, „West side story” L. Bernsteina, „Nędza uszczęśliwiona”  M. Kamieńskiego, „Orfeusz w piekle” J. Offenbacha, „Sen nocy letniej” , W. Szekspira czy „Zielony Gil” Tirso di Moliny. Jako reżyser i śpiewaczka współpracuje od lat z agencją artystyczną Arte Creatura oraz z zespołem Ensemble de la cour pod kierownictwem Arkadiusza Krupy. Współpraca ta umożliwia jej wypromowanie w świecie muzycznym adeptów z Czechowic-Dziedzic, których obsadza w reżyserowanych przez siebie spektaklach oraz daje im szansę współpracy z dojrzałymi artystami, których również zaprasza do występów w Czechowicach-Dziedzicach.
 
Klub Sportowy Judo Czechowice-Dziedzice - laureat nagrody Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice Anno Domini 2013. W trakcie dwudziestu lat istnienia sekcji judo na terenie miasta jej zawodnicy zdobyli 90 medali w indywidualnych Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Judocy startowali także w najważniejszych zawodach międzynarodowych z Mistrzostwami Europy i Mistrzostwami Świata włącznie. Najważniejsze sukcesy klubu to dwa medale Mistrzostw Europy seniorek, dwa srebrne medale Mistrzostw Europy juniorek, brązowy medal Mistrzostw Świata Juniorek, dwa brązowe medale Europejskiej Olimpiady Młodzieży, pozycje medalowe w Pucharach Świata Seniorek oraz 10 medali w Pucharach Europy kadetów. Katarzyna Piłocik, wybitna reprezentantka klubu, jest pierwszą w historii Czechowic-Dziedzic kobietą, która zakwalifikowała się do udziału w Igrzyskach Olimpijskich (Pekin 2008).

Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach - laureat nagrody Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice Anno Domini 2014. Działa od 2005 roku, a jej korzenie sięgają znacznie głębiej, bo do 1950 roku, kiedy powstała Orkiestra Dęta OSP Ligota. Orkiestra łączy pokolenia, uczy młodych mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice nie tylko wspólnej gry na instrumentach, ale również szacunku dla tradycji i dorobku poprzedników oraz czerpania z bogactwa kulturowego Gminy i regionu. Zespół prezentuje bardzo wysoki poziom muzyczny. Włącza do repertuaru ciekawe aranżacje, zarówno standardów muzyki klasycznej, jak i rozrywkowej, z którymi reprezentuje Gminę Czechowice-Dziedzice występując na licznych festiwalach i przeglądach orkiestr dętych, odbywających się zarówno w kraju jak i zagranicą. Podczas tych wojaży Orkiestra zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia. W 2014 r. na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych Złota Trąbka 2014 zespół zdobył aż cztery nagrody! Został laureatem Złotego Dyplomu, nagrody  za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego, Pucharu Zarządu Oddziału Bielskiego Związku Chórów i Orkiestr dla najlepszej orkiestry oddziału bielskiego oraz Pucharu dla Najlepszego Dyrygenta Festiwalu, kapelmistrza Orkiestry - Tomasza Janusza.

Jacek Stachursky – laureat nagrody Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice Anno Domini 2015. Artysta, obchodzący w 2014 roku jubileusz 20-lecia na scenie muzyki rozrywkowej, mimo ogólnopolskiej kariery muzycznej nigdy nie zerwał kontaktów z rodzinnym miastem, w którym do tej pory mieszka. W udzielanych wywiadach podkreśla, że jest mieszkańcem Czechowic-Dziedzic. Na 51. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 2014 roku występ artysty poprzedzono informacją, że jest Radnym Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, zaś na tegorocznym (2015 r.) Festiwalu przypomniał, że mieszka w naszym mieście. Dzięki staraniom Jacka Stachurskiego w Czechowicach-Dziedzicach powstały obiekty, które wzbogaciły ofertę kulturalną i rozrywkową miasta i są znane poza granicami Czechowic-Dziedzic. Sukcesy artystyczne czechowiczanina od dwóch dekad przyczyniają się do promocji naszego miasta. Jacek Stachursky muzyczny talent odziedziczył po ojcu, który był perkusistą jazzowym. Na początku swojej estradowej kariery, w latach 80-tych, założył zespół Eve Boys, którego był wokalistą. W tym czasie został też DJ-em w lokalnej pszczyńskiej rozgłośni radiowej i to właśnie podczas swojej pracy na antenie przybrał pseudonim Stachursky, pod którym miała go niebawem poznać polska scena muzyki rozrywkowej. Szerszej znany polskiej publiczności Stachursky stał dzięki kultowemu już dzisiaj singlowi „Taki jestem”, z 1994 roku. Prawdziwy boom na utwory Stachursky’ego nastąpił w drugiej połowie lat 90-tych, kiedy to pamiętne hity, takie jak „Tego właśnie chcesz”, czy „Urodziłem się po to aby grać”, opanowały anteny muzycznych rozgłośni radiowych i dyskoteki. Oprócz muzyki tanecznej Stachursky nagrał w tym okresie kilka melodyjnych, lirycznych utworów, takich jak: „Zostańmy razem”, czy też „Z każdym twym oddechem”. Wykonanie tej piosenki na Festiwalu w Sopocie przyniosło Jackowi Stachursky’emu prestiżową nagrodę Słowika Publiczności. Wśród przebojów Stachursky’ego z ostatnich lat należy wymienić cover utworu „Jedwab” nagranego przez zespół Róże Europy oraz utwór „Dosko” z 2010 roku. Ze swoją najnowszą propozycją – utworem „Najwyższy czas” - Jacek Stachursky wystąpił na tegorocznym (2015 r.) Festiwalu w Opolu, znajdując się tym samym w wąskim, elitarnym gronie wykonawców, zaproszonych do udziału w konkursie SuperPremier. O popularności artysty najlepiej świadczą też płyty i kasety magnetofonowe, sprzedane w pond 700 tysiącach egzemplarzy.

Elżbieta Zarębska – laureatka nagrody Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice Anno Domini 2016. Trenerka fitness i kulturystyki, nauczycielka i animatorka życia sportowego, od blisko 20 lat upowszechnia zasady zdrowego stylu życia. Znana z tej działalności, nie tylko na forum gminy i regionu, ale w całym kraju, w znacznym stopniu przyczynia się do promocji Czechowic-Dziedzic. Elżbieta Zarębska od lat angażuje się w działania promujące zdrowe odżywianie oraz aktywność fizyczną, cyklicznie organizując w naszym mieście liczne zawody sportowe, akcje charytatywne oraz imprezy popularyzujące sport dla mieszkańców. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Elżbieta Zarębska nie ogranicza swojej działalności do organizowania własnych przedsięwzięć, ale zawsze chętnie angażuje się w podobne imprezy, których organizatorem jest Gmina Czechowice-Dziedzice. Elżbieta Zarębska jest absolwentką AWF w Katowicach, mgr Pedagogiki i Promocji Zdrowia. Od 1999 roku jest Prezesem Telewizyjnego Klubu Kwadransowych Grubasów, który współpracuje z programem I TVP oraz Instytutem Żywienia i Żywności w Warszawie. W 2013 roku została wybrana przez Telewizję Polsat „Nauczycielem z Pasjami”.

Czechowicki Teatr Muzyczny „Movimento” - laureat nagrody Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice Anno Domini 2017. Czechowicki Teatr Muzyczny „Movimento”, działający pod kierunkiem Barbary Bielaczyc, od 10 lat promuje Czechowice-Dziedzice, krzewiąc kulturę muzyczno-teatralną. „Movimento” swoją radością śpiewania zachwyca słuchaczy, dając wiele głębokich przeżyć na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach wokalnych oraz scenach zawodowych. Młodzi artyści Teatru Muzycznego „Movimento” kształcą się na szanowanych uczelniach artystycznych, takich jak: PWST w Krakowie, Akademii Muzycznej w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu oraz w Szkole Aktorskiej Teatru Śląskiego w Katowicach. „Movimento” posiada bogaty repertuar, wystawia musicale, opery i operetki, spektakle dramatyczne, koncerty oratoryjne. Czechowicki Teatr Muzyczny „Movimento” angażuje się w życie kulturalne miasta, bierze czynny udział w koncertach edukacyjnych i charytatywnych, a poprzez liczne koncerty w Polsce i za granicą promuje miasto Czechowice-Dziedzice.

Anna Szostak-Myrczek – laureatka Nagrody Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice Anno Domini 2018. Absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego, obecnie adiunkt tej uczelni, doktor habilitowany sztuki w zakresie dyrygentury - należy do ścisłej czołówki polskich dyrygentów chóralnych. Powołała i prowadziła kilka zespołów wokalnych. W 1978 r. założyła w Czechowicach-Dziedzicach Zespół Muzyki Dawnej „Madrygaliści”. Po latach, na jego bazie, stworzyła zespół śpiewaków-solistów „Camerata Silesia”, którego jest dyrektorem. Zespołowi temu, znanemu dziś w świecie ze stylowych interpretacji muzyki dawnej i współczesnej, nadała rangę europejską. Śpiewają muzykę z różnych epok. Obecnie grupa w swoim repertuarze posiada nie tylko muzykę dawną, lecz również współczesną m.in. piosenki zespołu ABBA, utwory Marka Grechuty, Andrzeja Zauchy czy Zbigniewa Wodeckiego. Dzięki różnorodności szybko rozsławiła się poza granicami kraju. Anna Szostak-Myrczek wraz z Zespołem występowała na wszystkich ważniejszych estradach i festiwalach muzycznych w kraju, jak również za granicą. Dorobek fonograficzny zespołu, oprócz wielu nagrań dla radia i telewizji, obejmuje również kilkadziesiąt płyt CD i DVD. Anna Szostak-Myrczek jest laureatką nagród i wyróżnień dyrygenckich, a w 1993 roku została uhonorowana Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki za szczególne osiągnięcia Zespół „Camerata Silesia” oraz dyrektor Anna Szostak-Myrczek otrzymali Kryształowy Laur Kompetencji i Umiejętności przyznawany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Anna Szostak-Myrczek jest również posiadaczką tytułu Honorowego Czechosława, przyznanego przez Kapitułę Konkursu w 2014 roku. Artystka ceniona jest za utrzymywanie od 40 lat działalności najwyższego poziomu artystycznego, ciągłe poszukiwanie nowych środków muzycznego wyrazu oraz przywracanie życia zapomnianym dziełom muzyki dawnej. Anna Szostak-Myrczek pochodzi i do dziś mieszka w Czechowicach-Dziedzicach i wraz z całą swoją artystyczną rodziną promuje nasze miasto.

Erwin Woźniak – laureat Nagrody Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice Anno Domini 2019, ma nieocenione zasługi w odkrywaniu, pielęgnowaniu i propagowaniu historii Czechowic-Dziedzic. Większość swojego pracowitego życia spędził w Czechowicach-Dziedzicach, które zna jak mało który mieszkaniec i którym zawsze służył z pasją. W 1991 r. Erwin Woźniak został kustoszem Izby Regionalnej w Czechowicach-Dziedzicach. Rok później objął funkcję przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic. Obie te funkcje sprawował przez wiele lat, prowadząc jednocześnie badania historyczno-kulturowe, działając na rzecz opieki nad zabytkami, gromadząc eksponaty do Izby Regionalnej, a także publikując liczne prace autorskie i redagując materiały innych autorów. Wśród nich znajdują się: „Monografia historyczna Czechowic-Dziedzic” - pierwsza monografia miasta oraz książki opisujące dzieje Ligoty, Bronowa i Zabrzega. Erwin Woźniak jest też pomysłodawcą i współautorem słownika biograficznego, który przywraca do powszechnej pamięci postaci wybitnych mieszkańców Czechowic-Dziedzic. Sprawując funkcję kustosza Izby Regionalnej Pan Erwin Woźniak wydatnie pomnożył jej zbiory (w ciągu 20 lat o ok. 200 procent!). Składa się na nie kilkaset zabytków technicznych i etnograficznych, ponad tysiąc książek o regionie i ponad 2 500 teczek z rozmaitymi materiałami, dokumentami, opracowaniami. Na poczet zasług Erwina Woźniaka zapisać można także uratowanie fragmentów znaleziska srebrnych monet z XIV wieku, czy ocalenie 500-letnich drzwi starego kościoła św. Katarzyny, które znalazły miejsce na ekspozycji Izby Regionalnej.

Rozalia i Józef Szypułowie – laureaci Nagrody Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice Anno Domini 2020, są uznanymi artystami z kręgu Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Rozalia maluje obrazy na szkle, Józef rzeźbi w drewnie. Ich pracownia mieści się w ich rodzinnym domu w Czechowicach-Dziedzicach, który jest żywą galerią sztuki ludowej. Od blisko czterdziestu lat budzą  zainteresowanie etnografów, muzealników i kolekcjonerów z niemal całego świata.
W pracach obojga artystów często można spotkać tych samych bohaterów, te same wątki tematyczne. Kilkanaście lat temu zrodził się oryginalny pomysł tworzenia dzieł współautorskich, w których laureaci łączą elementy rzeźbiarskie z malarskimi. Pierwsza wspólna praca - tryptyk ołtarzowy z obrazami na szkle wkomponowanymi w skrzydła -  zyskała wysoką ocenę w 2001 roku na międzynarodowym konkursie „Patroni Europy w sztuce”. Również wspólnie wykonali zabawki nagrodzone I miejscem na Międzynarodowym Konkursie na Zabawkę pt. „Przyjaciele naszego dzieciństwa”. Malarstwo Rozalii i rzeźby Józefa stanowią ilustracje do unikatowej talii kart do taroków, którą gmina Czechowice-Dziedzice wydała w  2011 r. w ramach projektu pod nazwą „Taroki – gra o tożsamość. Cykl turniejów karcianych”.
Za swoją twórczość Rozalia i Józef Szypułowie zostali docenieni wieloma nagrodami i prestiżowymi odznaczeniami. Oboje zostali uhonorowani m. in. prestiżową w dziedzinie sztuki ludowej Nagrodą im. Oskara Kolberga. Oboje zostali również uhonorowani odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz brązowymi medalami Zasłużony Kulturze – Gloria Artis przyznanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozalia Szypuła została ponadto odznaczona „Srebrnym Krzyżem Zasługi” przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zaś Józef Szypuła został laureatem nagrody im. Karola Miarki. Rozalia i Józef Szypułowie prezentowali swoją sztukę na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Ich prace wielokrotnie były darem i wyrazem przyjaźni między Czechowicami-Dziedzicami a miastami partnerskimi, głównie Hiddenhausen, Orlovą i Cortoną. Obrazy Rozalii i rzeźby Józefa znajdują się w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Toruniu, muzeach w Bielsku-Białej i w Żywcu, w Muzeum Ruchu Ludowego w Warszawie oraz w Muzeum Polskim w Rapperswilu (gdzie znajduje się kolekcja rzeźb Józefa). Setki obrazów i rzeźb trafiły do miłośników ich sztuki w kraju, w całej niemal Europie, a także w USA, Kanadzie, Brazylii, Meksyku i w Australii.

Miejsko Robotniczy Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice - laureat Nagrody Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice Anno Domini 2021. Obchodzący w 2021 roku 100-lecie działalności Miejsko Robotniczy Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice jest najstarszym klubem sportowym na terenie naszego miasta. Jego czarno-czerwone, historyczne barwy, to symbol pięknej, znaczonej sukcesami sportowymi historii klubu, która na przestrzeni minionego stulecia na stałe wpisała się w dzieje naszego miasta. Sto lat działalności dzisiejszego MRKS oraz wyniki reprezentujących klub sportowców to nieoceniony wkład w promocję naszego miasta.
Przez  dziesięć dekad działalności w klubie istniało wiele sekcji sportowych, w tym.: lekkoatletyczna, gimnastyczna, piłki siatkowej, kartingowa, motorowa, tenisa stołowego, łucznicza, hokeja na lodzie, bokserska, szachowa  podnoszenia ciężarów. Na przestrzeni lat z klubu wywodziło się wielu znakomitych sportowców różnych dyscyplin, zarówno reprezentantów Śląska jak i Polski. Do sukcesów klubu należy zaliczyć działalność sekcji łuczniczej, szachowej i pięściarskiej, które były zakwalifikowane do II ligi oraz trzykrotne Mistrzostwo Polski sekcji kartingowej. W 1952 r. zespół piłki nożnej ówczesnego Robotniczego Klubu Sportowego „Walcownia” Czechowice-Dziedzice zdobył tytuł mistrza Śląska.
W latach 90. ubiegłego wieku czechowiccy piłkarze występowali w IV lidze, w grupie obejmującej zespoły z województwa bielskiego i katowickiego. Po reformie podziału administracyjnego kraju i rozgrywek regionalnych po 1999 „Walcownia” uczestniczyła w rozgrywkach grupy śląskiej II w IV lidze (2000–2002, 2003/2004 i od 2009) lub bielskiej klasy okręgowej. Dzięki zabiegom klubu na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach odbywały się międzypaństwowe mecze piłki nożnej, takie jak: Polska - Czechy (U-18), Polska - Jugosławia (kobiet), Polska - Słowacja (kobiet), Polska – Węgry (kobiet), Polska - Norwegia w ramach eliminacji Mistrzostw Europy U-21, (reprezentacja olimpijska).

Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice - laureat Nagrody Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice Anno Domini 2022 - jest odpowiedzią na potrzebę tworzenia silnego klubu i integrację środowiska sportowego naszego miasta. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia MKS odbyło się 4 sierpnia 2009 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach. W marcu 2010 roku MKS został wpisany do ewidencji klubów sportowych.
Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice prowadzi swoją działalność w zakresie kultury fizycznej, poprzez jej rozpowszechnianie na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, a także propagowanie idei fair play, zarówno wśród zawodników, jak i kibiców. MKS prowadzi działalność szkoleniową, organizuje zawody, imprezy sportowe, obozy i zgrupowania szkoleniowe. Jedną z najważniejszych działalności statutowych klubu jest krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportów rekreacyjnych wśród młodzieży i mieszkańców miasta i okolic. Stowarzyszenie stara się regularnie wspierać swoich zawodników stypendiami sportowymi dla najlepszych. Klub aktywnie współdziała z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie swoich zainteresowań.
Od roku 2010 zawodnicy MKS Czechowice-Dziedzice zdobywali medale na arenach krajowych i międzynarodowych. Ogólnie zawodnicy zdobyli:

  • 1300 medali Mistrzostw Śląska,
  • 230 medali Mistrzostw Polski,
  • 7 medali Mistrzostw Europy,
  • 3 medale Mistrzostw Świata.

Zawodnicy Klubu  dzięki swoim licznym sukcesom na arenie krajowej są powoływani do Kadr Narodowych i dumnie mogą reprezentować nasz kraj, Klub oraz miasto na arenach międzynarodowych. Ponadto w systemie Sportu Dzieci i Młodzieży prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki od 4 sezonów klub MKS Czechowice-Dziedzice zajmuje I miejsce w Powiecie Bielskim, a w roku 2021  został sklasyfikowany na II miejscu w Województwie Śląskim oraz na 60 miejscu w Polsce na 4500 sklasyfikowanych klubów.

Stanisław Janicki - laureat Nagrody Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice Anno Domini 2023 - czechowiczanin i ambasador naszego miasta, którego ogromny dorobek, obejmujący wiele dziedzin humanistyki, znany jest kilku pokoleniom Polaków. Mistrz fascynujących opowieści o gigantach kamery, kultowych produkcjach i gwiazdach kina. Człowiek wielu zainteresowań i talentów: pisarz, dziennikarz, publicysta, tłumacz, scenarzysta, reżyser filmów fabularnych i dokumentalnych, reżyser teatralny,  krytyk filmowy i historyk kina. Znawca i propagator kina przedwojennego – nikt tak jak on nie potrafi opowiadać o starych filmach. Wielu miłośników filmów fabularnych z okresu przedwojennej Polski pamięta popularnego dziennikarza występującego przed kamerami zawsze w charakterystycznych ciemnych okularach, prowadzącego najdłużej nadawany w historii polskiej telewizji cykliczny program filmowy pt. „W starym kinie" emitowany przez 32 lata (w latach 1967–1999). Prezentowane w nim były filmy archiwalne kina niemego, przedwojenne produkcje kina polskiego i amerykańskiego.

Regulamin Nagrody Promotio Urbis