Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Rezerwat Rotuz

Na obszarze Doliny Górnej Wisły, włączonej do Natury 2000, położony jest rezerwat Rotuz rozciągający się na pograniczu gminy Czechowice-Dziedzice i gminy Chybie. Jest to jedyny na terenie województwa śląskiego rezerwat torfowiskowy, będący ostoją gatunku zagrożonego w Polsce - turzycy bagiennej. Rezerwat o charakterze torfowiska niskiego i przejściowego ma wysokie walory naukowe, przyrodnicze i krajobrazowe unikatowe w skali województwa i kraju. Występują tu rzadkie  i chronione gatunki roślin m.in. rosiczka okrągłolistna, modrzewnica zwyczajna i żurawina błotna. Rotuz to również królestwo ptaków, reprezentowanych przez m.in.: myszołowa, puszczyka, dzięcioła czarnego, pełzacza leśnego, kowalika, słonkę czy bociana czarnego. Wśród gadów spotkać można jadowitą żmiję zygzakowatą i beznogą jaszczurkę – padalca, a także płazy: traszkę zwyczajną i ropuchę.

Rezerwat Rotuz został utworzony w 1966 roku. Jest to najcenniejszy przyrodniczo obszar na terenie naszej gminy i największe torfowisko na południu Polski i Karpat Zachodnich. Powierzchnia rezerwatu liczy 40,63 ha a jego otulina 136,29 ha, z czego 10,4 ha oraz 89,2 ha otuliny znajduje się na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

Rezerwat torfowiskowy Rotuz