Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Patron Miasta

Patron Miasta – św. Andrzej Bobola

23 lutego 1999 r. Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach podjęła intencyjną uchwałę w sprawie ustanowienia św. Andrzeja Boboli patronem miasta Czechowice-Dziedzice. Uchwała została podjęta z inicjatywy kilkunastu radnych. Kilka miesięcy później – 15 czerwca, Kongregacja Kultu Bożego i Sakramentów Świętych w Rzymie stwierdziła, że „(…) Święty Andrzej Bobola, Kapłan i Męczennik jest Patronem wobec Boga dla Miasta Czechowice-Dziedzice (…)”. 14 listopada 1999 r. Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej ks. Bp Tadeusz Rakoczy w asyście ówczesnego dziekana ks. Emila Dyrdy oraz duchownych czechowickich parafii dokonał uroczystego przekazania władzom miejskim aktu wspomnianej Kongregacji. Uroczystość miała miejsce w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli przy Klasztorze Ojców Jezuitów Czechowicach-Dziedzicach. W mszy św. licznie uczestniczyli mieszkańcy miasta, władze miasta, starostwa, senatorowie i posłowie RP. Reprezentanci czechowickich zakładów pracy wystawili poczty sztandarowe. Z okazji uroczystej celebry ofiarowane zostały liczne dary; od władz miasta – skrzynka na komunikanty, od KWK „Silesia” – rzeźba św. Andrzeja Boboli wykonana w węglu, od Walcowni Metali „Dziedzice” – dzwonki, od Rafinerii Czechowice S.A. – kielich, od kolejarzy – kadzidła, od Śląskiej Fabryki Kabli - obraz, od harcerzy – dzwon, od przedstawicieli powiatu bielskiego – ampułki, od rolników – bochen chleba.

Św. Andrzej Bobola

Św. Andrzej Bobola jest patronem Czechowic-Dziedzic od 1999 roku. Warto przypomnieć jak otrzymaliśmy patrona, który opiekuje się miastem i jego mieszkańcami, którego relikwie znajdują się w kościele oo. Jezuitów pw. św. Andrzeja Boboli, którego doczesne szczątki wjechały na dziedzicki dworzec kolejowy w czerwcu 1938 r., co wpłynęło znacząco na historię naszego miasta.

• 11 czerwca 1938 roku - relikwie Andrzeja Boboli dotarły na ziemię cieszyńską i specjalny pociąg ze srebrnym sarkofagiem wjechał na dziedzicki dworzec kolejowy. Uroczystość była wielką manifestacją patriotyczno-religijną, której głównym organizatorem był ks. Jan Barabasz - dziekan i proboszcz parafii św. Katarzyny w Czechowicach.

• 12 czerwiec 1998 roku - w parafii jezuickiej ma być budowany kościół pw. św. Józefa, budowa zbiegła się z 50-tą rocznicą kanonizacji św. Andrzeja Boboli, wtedy właśnie powstała myśl, aby patronem nowego kościoła został św. Andrzej Bobola.

• 23 lutego 1999 roku - na sesji Rady Miejskiej grupa radnych (J. Berger, W. Macura, S. Wojciech, A. Beczała, K. Bielas, J. Sosna, S. Czyż, M. Kwaśny) wyszła z inicjatywą uchwałodawczą, by ustanowić św. Andrzeja Bobolę patronem Czechowic-Dziedzic. Po przedstawieniu pozytywnych opinii komisji stałych RM, projekt uchwały został poddany pod głosowanie (Uchwała nr VII/146/99).

• 15 marca 1999 roku - Stanisław Wojciech ówczesny przewodniczący RM w imieniu radnych wystosował list do księdza Biskupa Ordynariusza Tadeusza Rakoczego, z prośba o zezwolenie na wykonanie uchwały RM w Czechowicach-Dziedzicach.

• 21 września 1999 roku - do Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przyszła odpowiedź z Kongregacji Kultu Bożego i Sakramentów Świętych: „Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy Ordynariusz diecezji bielsko - żywieckiej, kierując się życzeniami społeczeństwa, a także zgodą samych władz miejskich, zgodnie z prawem zatwierdził wybór świętego Andrzeja, kapłana i męczennika na Patrona wobec Boga dla miasta Czechowice-Dziedzice".

• 14 listopada 1999 roku - po 61 latach, 5 miesiącach i 3 dniach, które minęły od pierwszej wizyty doczesnych szczątków świętego na dziedzickiej ziemi św. Andrzej Bobola został ogłoszony patronem miasta.