Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Otwarty konkurs ofert - wsparcie realizacji zadań publicznych w gminie w 2023 roku

Burmistrz Czechowic-Dziedzic wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej pieczęcią organizacji ze wskazaniem nazwy zadania oraz z adnotacją „Konkurs na dotacje 2023”, w nieprzekraczalnym terminie do 12 stycznia 2023 r. do godz. 17:30 na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II 1.

Treść zarządzenia i ogłoszenia - w załącznikach.

UWAGA! wzór oferty, można go znaleźć tutaj: https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/res/serwisy/pliki/22592560?version=1.0

Odnośnik do poradnika, jak prawidłowo wypełnić druk oferty tutaj: https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/res/serwisy/pliki/22720566?version=1.0

Wyłączony