Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z rozwoju sportu w gminie w 2023 roku

Burmistrz Czechowic-Dziedzic wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w 2023 r.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej pieczęcią organizacji ze wskazaniem nazwy zadania oraz z adnotacją Konkurs na dotacje 2023 w zakresie rozwoju sportu”, w nieprzekraczalnym terminie do 12 stycznia 2023 r. do godz. 17:30 na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II 1.

Treść zarządzenia i ogłoszenia - w załącznikach.

Wzory ofert można znaleźć:

▪ Odnośnik do wzoru oferty klubu sportowego – realizacja zadania publicznego w ramach rozwoju sportu: https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/res/serwisy/bip-czdz/komunikaty/_003_002_033_001_258644.doc?version=1.0

Wyłączony