Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Informacja dla rodziców pobierających świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2023/2024 są przyjmowane w Wydziale Świadczeń Społecznych Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1.

W okresie zasiłkowym, trwającym: w przypadku świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2023 r., świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2023 r., należy udokumentować dochód osiągnięty przez członków rodziny w 2022 r. z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego.

Kryterium dochodowe do świadczeń rodzinnych wynosi 674 zł netto.  W przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością 764 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł.  Tak jak w przypadku świadczeń rodzinnych w funduszu alimentacyjnym  obowiązuje zasada ,,złotówka  za złotówkę”.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Świadczeń Społecznych pod numerem tel. 32 214 71 16, 32 214 71 06 w godzinach pracy urzędu.

Wyłączony