Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czechowice-Dziedzice

W związku z ustawowym obowiązkiem prowadzenia przez gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, Burmistrz zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej o wypełnienie druku zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (tzw. szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach w biurze podawczym lub na stronie internetowej www.bip.czechowice-dziedzice.pl w zakładce Urząd Miejski -> Moja sprawa -> Spis spraw -> Wydział Ochrony Środowiska -> Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wypełniony druk należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1,43-502 Czechowice-Dziedzice.

Podstawa prawna: art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Plac Jana Pawła II 1, pokój 407 – osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 32 214 71 04.

Włączony