Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Zgłoszenia do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach prowadzi kwalifikację osób do otrzymania w 2023 r. żywności w ramach Programu Funduszu Europejskiego Na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus– Podprogram 2023. Okres realizacji i dostaw artykułów spożywczych planuje się od grudnia 2023 r. do września 2024 r.

logo Funduszy Europejskich, flaga Polski, flaga Unii Europejskiej

Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej z POPŻ Podprogram 2023  proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1 b w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania pomocy żywnościowej.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, kwalifikujących się do korzystania z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

  • 1 823,60 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 410,00 zł (netto) w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności zobowiązane są do kontaktu z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej pod adresem Czechowice-Dziedzice ul. Nad Białką 1b  w dniach: poniedziałek, wtorek w godzinach od 7.00- 14.00 oraz w czwartek w godzinach od 7.00 do 16.00 bądź pod nr telefonu: 32 2145137 lub 508069933 w celu ustalenia sytuacji dochodowej i wypełnieniu oświadczenia kwalifikującego do otrzymywania powyższej pomocy.

Osoby zakwalifikowane do Programu Funduszu Europejskiego Na Pomoc Żywnościową  2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus– Podprogram 2023 - otrzymują artykuły: spożywcze w łącznej ilości 34 kg na osobę – ilość i termin wydawanej żywności uzależniona jest od dostaw ze Śląskiego Banku Żywności.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 Podprogram 2023, można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach pod nr tel. 32 214 51 37 lub 508 069 933 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

Wyłączony