Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Wyniki konsultacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w gminie. Ogłoszenie Burmistrza

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza wyniki z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w roku 2024.

Konsultacje przeprowadzone zostały w dniach od 31 stycznia 2024 r. do 21 lutego 2024 r. w trybie uchwały Nr XLVIII/417/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 216, poz. 3153) oraz art. 11a, ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.).

Forma konsultacji polegała na możliwości wyrażenia przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, uwag i opinii na formularzu konsultacji w sprawie wyżej wymienionego Programu, które można było składać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, a także poprzez pocztę tradycyjną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: os@um.czechowice-dziedzice.pl.

W czasie trwania konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w roku 2024.

Wyłączony