Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach informuje o zrealizowaniu przedsięwzięcia polegającego na odbiorze, transporcie oraz zagospodarowaniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej prowadzonej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice tj. folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag.

Na przeprowadzenie przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” Gmina Czechowice-Dziedzice pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2023 r. i obejmowało:

–  odbiór odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag od rolników z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice, którzy złożyli deklaracje o przystąpieniu do programu zawierające rodzaj odpadu przeznaczonego do odzysku lub unieszkodliwienia wraz z podaniem ilości posiadanych odpadów w kg,

– załadunek, transport i przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia przez Wykonawcę wybranego w ramach zapytania cenowego.

Zebrane odpady zostały poddane odzyskowi, a w wyniku realizacji przedsięwzięcia został osiągnięty efekt ekologiczny, łącznie odebrano: 31 240 kg.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wyłączony