Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Trudna decyzja na trudne czasy. W tym sezonie nie będzie lodowiska

W nadchodzącym sezonie zimowym w Czechowicach-Dziedzicach nie zostanie uruchomione lodowisko MOSiR-u. Decyzja wynika z przewidywanego drastycznego wzrostu cen prądu od 2023 roku oraz ustawowego obowiązku ograniczenia zużycia energii elektrycznej o 10% w jednostkach sektora finansów publicznych.

W wyniku działań gminnego zespołu ds. kryzysu energetycznego, mając na uwadze rosnące wydatki na media (prąd i gaz) oraz obowiązek ograniczenia zużycia energii elektrycznej o 10% w jednostkach sektora finansów publicznych, wynikający z ustawy z dnia 7 października 2022 r. „o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej”, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach nie uruchomi w tym sezonie lodowiska.

Podobne decyzje podjęto w wielu miastach. W nadchodzącym sezonie zimowym lodowiska plenerowe nie będą działały m.in. w Bielsku-Białej, Pszczynie, Wodzisławiu Śląskim czy Sosnowcu.

W poprzednim sezonie, czyli od grudnia 2021 roku do końca lutego 2022 roku, koszt energii niezbędnej do uruchomienia i utrzymania czechowickiej ślizgawki wyniósł 196 491,40 złotych brutto (należy wspomnieć, że w 2022 roku VAT na energię elektryczną został obniżony do 5%, od 2023 r. wraca stawka VAT 23%).

Do tej kwoty należy doliczyć pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem lodowiska:

 • pozostałe media: gaz, woda, ścieki - 82 114,34 zł,
 • przeglądy, legalizacje, zakup części zamiennych - 70 000 zł.

Łącznie koszty uruchomienia i funkcjonowania lodowiska, nie uwzględniając wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach, wyniosły w poprzednim sezonie 348 605,74 zł.

Przychody ze sprzedaży biletów oraz działalności wypożyczalni łyżew nie pokryły nawet połowy kosztów funkcjonowania lodowiska. Przychód ze sprzedaży biletów oraz funkcjonowania wypożyczalni wyniósł bowiem w poprzednim sezonie zimowym 169 000 zł.

wykres przedstawiający wydatki i przychody z tytułu działaności lodowiska w Czechowicach-Dziedzicach

 

Kolejne podwyżki cen energii sprawiły, że koszty związane z eksploatacją energochłonnych urządzeń niezbędnych do funkcjonowania lodowiska, szczególnie w ostatnich latach, gdy zimy są stosunkowo ciepłe, drastycznie wzrosną.

W tym miejscu warto także przestawić zestawienie kosztów i przychodów lodowiska w perspektywie kilku ostatnich lat.

Koszt mediów (prąd, gaz, woda) poniesionych w związku z funkcjonowaniem lodowiska:

 • 2018 r. - 158 800 zł
 • 2019 r. - 163 260 zł
 • 2020 r. - 199 670 zł
 • 2021 r. - 200 360 zł
 • 2022 r. (tylko styczeń, luty) - 185 300 zł

Koszty dodatkowe (przeglądy, legalizacje, zakup części zamiennych):

 • 2018 r. - 107 000 zł
 • 2019 r. - 107 000 zł
 • 2020 r. - 17 000 zł (pandemia COVID-19)

Przychody ze sprzedaży biletów i wypożyczalni łyżew:

 • 2018 r.  - 144 367 zł
 • 2019 r. - 121 810 zł
 • 2020 r. - 192 851 zł
 • 2021 r. - 63 825 zł
 • 2022 r. (styczeń, luty) - 105 246 zł

Decyzja nieuruchamianiu lodowiska była trudna, ale niezbędna. Mamy nadzieję, że sytuacja na rynku energetycznym się ustabilizuje i w kolejnym sezonie zimowym lodowisko MOSiR-u ponownie zagości w Czechowicach-Dziedzicach.

Niebawem opublikujemy szczegółowy plan oszczędności obejmujący m.in. ograniczenia w oświetleniu ulic.

Wyłączony