Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo Wodne. Zaproszenie na szkolenie

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza na bezpłatne szkolenie w dniu 26.02.2024 „Po Świecie Kuchni” w Bielsku-Białej ul. Strażacka 81.

Plan szkolenia:

8.45 - 9.00 Rejestracja uczestników

9.00 - 10.10 Ustawa Prawo wodne – jej znaczenie dla rolnictwa. Korzystanie z wód, usługi wodne, własność wód oraz obowiązki ich właścicieli. Zasady wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych oraz funkcjonowania spółek wodnych i związków wałowych. Zgody wodnoprawne dla rolnictwa.

10.10 - 10.25 Przerwa kawowa

10.25 - 11.10 Zarządzanie wodami, w tym zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałanie skutkom suszy. Zasady ochrony wód, w tym rolnicze wykorzystanie ścieków oraz zakaz gromadzenia odchodów zwierzęcych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Kontrola gospodarowania wodami. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami - system opłat.

11.10 - 11.55 Zabiegi agrotechniczne oraz zabiegi kształtowania krajobrazu sprzyjające zatrzymywaniu wody a tym samym przeciwdziałające skutkom suszy.

11.55 - 12.10 Przerwa kawowa

12.10 - 14.05 Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Działania obowiązkowe - Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Działania dobrowolne – zbiór zasad dobrej praktyki rolniczej.

14.05 - 14.35 Obiad

 

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać  do dnia 19.02.2024
Osoba do kontaktu w sprawie zgłoszenia: Kacper Chmielniak tel.
33 814 45 41, e-
mail: k.chmielniak@odr.net.pl

 

Włączony