Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Komunikat dla przedsiębiorców posiadających licencję TAXI

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1123) przedsiębiorcy posiadający licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydaną przed 17 września 2023 r. są obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, przedłożyć organowi, który udzielił im licencji, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy zmienianej - Ustawy o transporcie drogowym, tj.:
  1. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego: opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem dokumentów - dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy,
  2. wykaz kierowców,
  3.  kserokopia badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy - dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy,
  4.  kserokopia badań psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy - dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy,
  5.  kopia prawa jazdy,

Licencje, do których nie zostaną uzupełnione ww. dokumenty wygasną zgodnie
z ustawą zmieniającą i stracą ważność po 30 czerwca 2024 r.

Wszelkich informacji udziela pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich pod numerem telefonu: 32 214 71 58.

Włączony