Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

GUS przeprowadzi badanie ankietowe z zakresu rolnictwa

Główny Urząd Statystyczny informuje, że od 1 do 28 czerwca na terenie całego kraju prowadzone będzie badanie statystyczne z zakresu rolnictwa - badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).

Celem badania jest uzyskanie informacji o pogłowiu świń oraz produkcji żywca wieprzowego w danym okresie sprawozdawczym oraz o kwartalnych cenach zakupu i dzierżawy ziemi rolnej. Dane zebrane w badaniu pozwolą na określenie zmian w gospodarstwie rolnym. Badaniem objęte są gospodarstwa rolne osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej prowadzące chów/hodowlę świń.

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez: 
- samodzielne wypełnienie formularza przez Internet, w dniach od 1 do 5 czerwca 2024 r., dostępnego na stronie: badaniarolne2024.stat.gov.pl
Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą loginu z listu Prezesa GUS oraz numeru PESEL użytkownika gospodarstwa rolnego. 
- rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego, w dniach 6 - 28 czerwca 2024 r. 

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez: 
- samodzielne wypełnienie formularza przez Internet, w dniach od 1 do 14 czerwca 2024 r., dostępnego na stronie: badaniarolne2024.stat.gov.pl.
Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą danych uwierzytelniających z Portalu Sprawozdawczego GUS. 
- rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego, w dniach od 17 do 28 czerwca 2024 r. 

Zakres zbieranych informacji: 
- pogłowie świń, 
- zmiany zachodzące w gospodarstwie w ciągu minionych 6 miesięcy (urodzenia, padnięcia, sprzedaż i ubój świń), 
- produkcja żywca wieprzowego, 
- rasy świń, 
- ceny zakupu i dzierżawy ziemi. 

Celem badania jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analizy zmian w produkcji zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Otrzymane wyniki posłużą do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju. Korzystać z nich będą instytucje rządowe i samorządowe, naukowcy, ale także sami rolnicy, dla których mogą być wskazówką przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. 

Więcej informacji nt. badań ankietowych oraz potwierdzenie tożsamości ankietera statystycznego można uzyskać na stronie badania-ankietowe.stat.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię statystyczną (22 279 99 99). Telefon infolinii będzie czynny od 29 maja do 28 czerwca, w godz. 8:00-15:00 (z wyłączeniem sobót, niedziel) - opłata zgodna z taryfą operatora. 

Plakat dotyczący badania GUS

Włączony