Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Mniej betonu, więcej zieleni. Cztery miejsca - w tym plac Jana Pawła II - przejdą metamorfozę

Poprawa estetyki, odbetonowanie centrum miasta i wprowadzenie więcej zieleni to kolejne wyzwania, które podjął Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach. W 2023 roku zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy placu Jana Pawła II oraz zagospodarowania trzech innych terenów w centrum naszego miasta. Pracownia projektowa jest na finiszu prac.

Inwestycja zakłada przebudowę placu Jana Pawła II oraz zagospodarowanie trzech innych miejsc w centrum miasta:

  •     terenu po dawnej siedzibie Administracji Zasobów Komunalnych przy ulicy Legionów,
  •     działki przy byłym pomniku (skrzyżowanie ul. Słowackiego i Niepodległości),
  •     terenu po dawnej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Niepodległości i Skwerze Stulecia.

Reprezentacyjny plac w centrum miasta stanie się miejscem bardziej przyjaznym mieszkańcom.  Przebudowa placu Jana Pawła II zakłada zmniejszenie powierzchni utwardzonej oraz wprowadzenie większej ilości zieleni (nowe nasady, trejaże, ogrody deszczowe). Inwestycja zakłada także wymianę oświetlenia i małej architektury, w tym placu zabaw dla dzieci.

Nie do poznania zmieni się również teren po dawnym pomniku przy Rondzie Solidarności. Pozostałości po pomniku zostaną rozebrane, a chodniki przebudowane. Wprowadzona zostanie większa ilość zieleni oraz elementy małej architektury.

Metamorfozę przejdzie także działka po dawnej siedzibie biblioteki przy ulicy Niepodległości. Nieużytkowany budynek książnicy oraz przylegające do niego zabudowania gospodarcze zostaną rozebrane. W ich miejsce zostanie wprowadzony teren zielony z nasadzeniami,  ścieżką z pergolą, ogrodem deszczowym oraz elementami małej architektury.

Rewitalizację czeka także teren po dawnej bazie Administracji Zasobów Komunalnych. Na niespełna hektarowej działce przewiduje się rozbiórkę istniejących budynków i powierzchni utwardzonych, a w ich miejsce wprowadzenie terenu zielonego z nasadzeniami krzewów i łąki kwietnej

Gmina Czechowice-Dziedzice planuje złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji z programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) (działanie 01.05 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury)

 

 

Tak