Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Czechowicki samorząd sięga po środki zewnętrzne. Od lat sprawnie i skutecznie

Blisko 360 milionów złotych kosztowały projekty, które w ciągu mijającej, ponad 5-letniej już kadencji, realizowano w Gminie Czechowice-Dziedzice z dofinansowaniem środków zewnętrznych. Dzięki skutecznej aplikacji o fundusze zewnętrzne – zarówno unijne, jak i krajowe – budżet gminy zaoszczędził w tym czasie ponad 265 milionów złotych, czyli blisko 75 procent z wydatkowanych na realizowane zadania środków!

Liczba projektów realizowanych przez gminę oraz zależne spółki w latach 2018 – 2023 oraz pierwszym kwartale bieżącego roku sięga 200 pozycji. Zawiera m.in. tak duże zadania inwestycyjne jak:

  • budowa kolejnych 59 kilometrów sieci kanalizacyjnej, modernizacja 25 kilometrów wodociągów oraz prace odtworzeniowe nawierzchni asfaltowej, wykonane w wyższym niż dotychczasowy standardzie – w ramach obejmującego 87 ulic projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej etap II”,
  • „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice” - dzięki wsparciu gminnego programu OZE mieszkańcy gminy zyskali m. in. przeszło 600 instalacji fotowoltaicznych, pompy ciepła, kolektory słoneczne i kotły na biomasę,  
  • duży projekt termomodernizacji gminnych obiektów użyteczności publicznej – w tym m. in. szkół i przedszkoli, z wykorzystaniem OZE,
  • zakup 2 elektrycznych, ekologicznych, przegubowych autobusów dla PKM - pierwszych pojazdów zeroemisyjnych w taborach miejskich przewoźników w południowej części naszego województwa,
  • modernizacje i remonty ulic – rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną,
  • utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem doliny Potoku Czechowickiego,
  • budowa nowych parków - Park Szwajcarska Dolina i Park Świętej Barbary oraz rewitalizacja Parku Lasku i nowe przestrzenie zielone w Parku na Północy – inwestycje w tereny rekreacyjne i wypoczynkowe dla mieszkańców,
  • budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu,
  • budowa zbiorników retencyjnych i ogrodów deszczowych, zielonych wysp z tysiącami nowych drzew oraz zielonych wiat przystankowych i ścieżki rowerowej – w ramach programu „Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice”.

Na imponującej liście zadań, które w ciągu minionych 5 lat otrzymały wsparcie środków zewnętrznych, znalazły się również dziesiątki mniejszych projektów, realizowanych w obszarach związanych m. in. z oświatą, kulturą, sportem czy programami społecznymi.

Podsumowanie dotyczące wykorzystania środków zewnętrznych w Czechowicach-Dziedzicach w dobiegającej końca kadencji po raz kolejny potwierdza, że w ciągu minionych kilkunastu lat gmina wypracowała dobrze funkcjonujący system pozyskiwania środków pozabudżetowych, oparty na profesjonalnym i skutecznym aplikowaniu o dofinansowanie, następnie dobrym przygotowaniu projektów i inwestycji oraz – na końcu - sprawnej realizacji i rozliczaniu tych zadań.

Skuteczne aplikowanie o środki zewnętrzne nie byłoby jednak możliwe bez utrzymywania w dobrej kondycji gminnych finansów, pozwalających na zabezpieczenie tzw. wkładu własnego do każdej z realizowanych z dofinansowaniem inwestycji. I to udało się w Czechowicach-Dziedzicach utrzymać, mimo wprowadzonych w ostatnich latach niekorzystnych dla jednostek samorządu terytorialnego zmian podatkowych oraz kryzysu związanego z pandemią koronawirusa i wojną w Ukrainie, które uderzyły w finanse samorządów. Utracone w ten sposób dochody gminy, przynajmniej w części, zrekompensowały bowiem wpływy z podatku od tysięcy metrów kwadratowych nowych obiektów przemysłowych, magazynowych i logistycznych, które powstały w ostatnich latach, głównie w sąsiedztwie Drogi Krajowej nr 1.

Tak