Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Instalacja fotowoltaiczna na terenie zajezdni autobusowej PKM

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o., przewodniczące Radzie Klastra Zielonej Energii Czechowice-Dziedzice, zakończyło prace związane z posadowieniem na terenie zajezdni autobusowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,56 kW.

Ekologiczna i nowoczesna instalacja PV - wyposażona w panele bifacjalne, wykorzystujące również energię światła odbitego lub rozproszonego - będzie pozwalała na produkcję „zielonej energii” w miejscu jej zużycia. Spółka już posiada dwa autobusy elektryczne w swojej flocie wraz z infrastrukturą do ich ładowania i planuje dalszą wymianę autobusów dieslowskich na bezemisyjne „elektryki”.

Planuje się, że inwestycja - po podpisaniu stosownej umowy - zostanie sfinansowana ze środków WFOŚiGW w Katowicach dzięki uzyskanej przez Spółkę zgodzie na dofinansowanie zadania pn. ”Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla lokalizacji zajezdni autobusowej PKM w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Michała Drzymały 16” realizowanego w ramach Programu „50 kW na start”, wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców.

Opisane działania wpisują się w prowadzoną przez Gminę Czechowice-Dziedzice politykę energetyczną, opartą o rozwój energetyki rozproszonej, nowoczesnych technologii jej pozyskiwania, w tym OZE oraz racjonalnego wykorzystywania lokalnych zasobów i źródeł energii.

Tak