Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Gmina przyjazna zwierzętom

Gmina Czechowice-Dziedzice realizuje działania na rzecz dobrostanu zwierząt oraz ich ochrony, wynikające z nałożonych przez ustawę zadań w zakresie opieki nad zwierzętami.

pies na rękach

W ramach porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia wykonania Gminie Bielsko-Biała przez Gminę Czechowice-Dziedzice zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom, Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej prowadzi  zadania związane z:

 1. zapewnieniem miejsca w Schronisku dla zwierząt  bezdomnych pochodzących z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice i ich przetrzymywaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. gotowością do całodobowego udzielania pomocy lekarsko-weterynaryjnej w przypadku bezdomnych zwierząt uczestniczących w wypadkach drogowych,
 3. prowadzeniem działań zmierzających do pozyskiwania właścicieli dla zwierząt bezdomnych,
 4. kastracją i znakowaniem zwierząt w schronisku,
 5. usypianiem ślepych miotów.

Na stronie bielskiego schroniska dostępna jest zakładka, w której zamieszczane są zdjęcia zwierząt domowych, które zostały odłowione w trybie interwencyjnym i czekają na odebranie przez  swojego opiekuna, jak również zwierząt przeznaczonych do adopcji (link pod tekstem).

Ponadto Gmina w ramach realizacji zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zapewnia opiekę nad kotami wolno żyjącymi poprzez:

 • zakup i wydawanie karmy oraz niezbędnych suplementów diety,
 • finansowanie  zabiegów kastracji i znakowania tych zwierząt,
 • zakup i przekazywanie budek. 

Realizując zadania ujęte w Programie Gmina współpracuje z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w tym Fundacją "Mam kota na punkcie psa",  kołami łowieckimi, społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących.  

W zakresie opieki na zwierzętami dzikimi Gmina współpracuje z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Mysikrólik” w Bielsku-Białej. 

Informacja dotycząca postępowania w przypadku znalezienia zwierząt

W przypadku znalezienia lub zaobserwowania na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice:

 • rannego zwierzęcia domowego,  którego właściciela czy opiekuna nie można ustalić;
 • rannego zwierzęcia dzikiego;
 • błąkających  się zwierząt domowych  (psa lub kota), gospodarskich lub dzikich zwłaszcza na terenach otwartych ogólnodostępnych

należy powiadomić o tym  pracującą całodobowo Straż Miejską w Czechowicach-Dziedzicach pod numerem telefonu 32 215 54 92 lub 986 albo Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu 32 214-71-00.

W przypadkach szczególnych, gdy z uwagi na swój stan zdrowotny oraz lokalizację, albo niekontrolowane przemieszczanie się po terenach otwartych ogólnodostępnych, zwierzęta mogą stanowić lub stanowią zagrożenie w ruchu drogowym, należy powiadomić Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach pod numerem  tel. 32 214 88 10.

W przypadku znalezienia zwłok zwierząt domowych oraz dzikich na terenach ogólnodostępnych należy powiadomić wyżej wymienione służby.

sarna

Szczegółowe informacje na temat zasad postępowania ze zwierzętami w załącznikach poniżej:

zwierzęta domowe

zwierzęta dzikie

zwierzęta bezdomne i koty wolno żyjące

zwierzęta egzotyczne

Przeczytaj również: Zasady postępowania z młodymi dzikich zwierząt