Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Zgłoś źródło ciepła w CEEB! To obowiązek właścicieli i zarządców budynków. Termin upływa 30 czerwca br.

Przypominamy, że 1 lipca ubiegłego roku wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Obowiązek ten wynika z zapisów ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku posiadania źródła ciepła i spalania paliw, które zostało zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. właściciel/zarządca nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację w terminie do 12 miesięcy. Uwaga!!! Termin ten upływa 30 czerwca bieżącego roku!

W przypadku posiadania źródła ciepła i spalania paliw, które zostało zainstalowane po 1 lipca 2021 właściciel/zarządca nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację w terminie 14 dni.

Przedmiotową deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu poprzez stronę internetową www.ceeb.gov.pl. Wymaga to jednak uwierzytelnienia logowania za pośrednictwem profilu zaufanego (bankowość elektroniczna)  lub e-dowodu (dowodu osobistego z warstwą elektroniczną).

Deklarację można też złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim. Druk deklaracji można pobrać w urzędzie lub wydrukować (poniżej).

Osoby, które mimo obowiązku zadeklarowania źródła ogrzewania nie zrobią tego, muszą liczyć się z karą grzywny do 500 złotych. W przypadku, gdyby sprawa została skierowana do sądu, kwota ta może wzrosnąć do 5 tys. złotych.

Zachęcamy mieszkańców do składania rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym wypełnionych deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Prawidłowa realizacja tego obowiązku pozwoli na monitorowanie efektywności wdrażania uchwały antysmogowej, a także bardziej adekwatne przygotowania programów wsparcia finansowego wymiany kotłów. Tym samym możliwe będzie osiągniecie głównego celu, jakim jest poprawa jakości powietrza. 

Tak