Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Wspólnie na rzecz ochrony przyrody w Gminie - Urząd Miejski, Lasy Państwowe oraz strona społeczna

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Nadleśnictwo Bielsko oraz miłośnicy lokalnej przyrody podjęli uzgodnienia i działania w sprawie objęcia ochroną prawną obszaru leśnego „Bażaniec”, który w opracowaniach przyrodniczych gminy oraz dokumentach planistycznych został wskazany jako teren cenny pod względem przyrodniczym, kwalifikujący się do objęcia ochroną w myśl ustawy o ochronie przyrody.

Jednocześnie Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach zwrócił się do Nadleśnictwa Bielsko z prośbą o wypracowanie wspólnego porozumienia w celu stworzenia kierunków i sposobu gospodarowania, ochrony i udostępniania lasów o zwiększonej funkcji społecznej na terenie gminy Czechowice-Dziedzice stanowiących własność Skarbu Państwa.

Urząd Miejski szczególną uwagę zwrócił na kompleks leśny „Górny Las” położony pomiędzy ul. Mazańcowicką i ul. Lipowską oraz kompleks leśny „Podraj” położony pomiędzy ul. Wodną i ul. Zaplecze.

 

Obszary te stanowią cenne fragmenty bioróżnorodności leśnej mogące służyć lokalnej społeczności przez pełnienie funkcji społecznej i rekreacyjnej. Zaproponowane rozwiązania będą wykorzystane w trakcie rewizji planu urządzania lasu oraz w kontekście wyznaczania stref oddziaływania społecznego w ramach prowadzonej trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Tak