Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Podsumowanie działań Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina – Kampania informacyjna „5 lat LSR”

Minęło 5 lat współpracy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina z rybakami, gminami, instytucjami kultury, podmiotami i osobami zaangażowanymi w rozwój regionu w okresie programowania 2014-2020. Realizacja LSR pozwala na rozwój 5 gmin powiatu bielskiego: Bestwiny, Czechowic-Dziedzic, Jasienicy, Jaworza oraz Wilamowic. Pozyskaliśmy środki dla mieszkańców Bielskiej Krainy i całego obszaru w wysokości około 12 mln złotych, a poprzez realizację ponad 70 przedsięwzięć wykonaliśmy większość założeń zapisanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Bielskiej Krainy (LSR) w ramach środków PO RiM 2014-2020.

Plany stały się rzeczywistością

Wspólnie zdecydowaliśmy o celach i przedsięwzięciach zapisanych w strategii, by następnie za pośrednictwem organu decyzyjnego Stowarzyszenia tj. Rady wybrać projekty do realizacji. Pozwoliły one rozwinąć region pod względem gospodarczym (powstało bądź utrzymano ponad 50 miejsc pracy) oraz zachować lokalne dziedzictwo kulturowo-historyczne i przyrodnicze obszaru. Na naszym obszarze powstało 19 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, które służą lokalnej społeczności m.in. place zabaw, siłownie zewnętrzne, park miniatur, motylarnia, zadaszone wiaty grillowe, itp. miejsca służące mieszkańcom. Wsparliśmy gospodarstwa rybackie w zakresie modernizacji i innowacyjności oraz tworzenia punktów sprzedaży ryb, w tym funkcjonowania małych przetwórni. Ponadto w okresie 5 lat zrealizowaliśmy 4 projekty współpracy z innymi Lokalnymi Grupami Rybackimi, które kierowane były do podmiotów branży rybackiej i obejmowały udział
w branżowych szkoleniach, wizytach studyjnych, a także działania poświęcone promocji hodowców
i Szlaku Karpia – produktu turystycznego, który rozwijamy od 2011 roku.

Dodatkowa nasza działalność

Obok naszej podstawowej działalności z powodzeniem sięgamy po środki zewnętrzne, które pozwalają nam wesprzeć działania zaplanowane w LSR w zakresie aktywizacji lokalnych społeczności. Projekty, które aktualnie realizujemy poświęcone są edukacji przyrodniczej najmłodszych mieszkańców Bielskiej Krainy, promocji dań regionalnych, w szczególności potraw rybnych, aby gościły one na naszych stołach nie tylko od święta oraz organizacji wydarzeń plenerowych, w tym zawodów wędkarskich oraz zawodów jednostek ochotniczych straży pożarnych. W ramach projektów wydajemy liczne materiały promocyjne: publikacje, książki kucharskie, a także materiały edukacyjne, które trafiają do placówek oświatowych z naszego regionu.

Kontakt z nami

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością oraz inicjatyw organizowanych przez nasze Stowarzyszenie. Znajdziecie nas na: www.bielskakraina.pl, oraz Facebooku: https://www.facebook.com/LGR.BielskaKraina.

LGR Bielska Kraina

Nie