Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Zapraszamy w Beskidy. Stacjonarny punkt informacji i promocji turystycznej regionu

Tytuł projektu:

„Zapraszamy w Beskidy. Stacjonarny punkt informacji i promocji turystycznej regionu”

 

logotypy projektu

Źródło dofinansowania: Fundusz Mikroprojektów Euregionu Beskidy Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska

Łączna wartość projektu: 35 294,09 EUR.

Kwota dofinansowania ze środków UE: 29 999,97 EUR.

Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa: 1 764,70 EUR

Termin realizacji: sierpień 2020 r. – grudzień 2020 r.

Krótki opis: Niniejszy projekt polegał na utworzeniu Punktu Informacji Turystycznej w Czechowicach-Dziedzicach przekładającego się na udostępnienie i zwiększenie wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w branży turystycznej i promocję potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych po obu stronach granicy celem zwiększenia odwiedzalności regionu pogranicza. Ponadto w obu miastach partnerskich celem jest zwiększenie i rozszerzenie podmiotowe i przedmiotowe zasięgu promocji potencjału przyrodniczo kulturowego z wymiaru lokalnego na transgraniczny.

W ramach projektu zrealizowano m.in. wykonanie, dostawę i montaż stoiska obsługi ruchu turystycznego wraz z wewnętrznymi punktami odpoczynku dla turystów, zakup stacjonarnych, wewnętrznych, wolnostojących stojaków ekspozycyjnych na ulotki, foldery i broszury, zakup stojaków na rowery, wykonanie ławostołów do użytku zewnętrznego, zakup donic do ekspozycji elementów przyrodniczych, zakup roślin oraz opracowanie i wykonanie ulotek i broszur informacyjnych.

Mikroprojekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.