Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ 2022

Nr umowy 542/2022/Senior+/M2

Źródło dofinansowania: Dofinansowanie z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 (edycja 2022) Moduł II  “Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+”

Łączna wartość: PLN 233 280,00

Kwota dofinansowania: 116 640,00 PLN

Termin realizacji: styczeń 2022 - grudzień 2022

Celem jest zwiększenie aktywności uczestników Dziennego Domu Senior+, mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice, którzy ukończyli 60 r. ż i są nieaktywni zawodowo, w życiu społecznym poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Zadania programu:

- aktywne spędzanie czasu

- wsparcie psychologiczne

- realizacja usług opiekuńczych

- realizacja usług wspomagajacych

- dążenie do samorozwoju

- zadania związane z samopomocą i wolontariatem na rzecz środowiska lokalnego

W ramach programu poprawa jakości życia i funkcjonowania uczestników Dziennego Domu Senior+  w zakresie zdrowia psychicznego, fizycznego, społecznego poprzez integrację, rozwijanie pasji, spotkania z psychoterapeutą, wolontariuszami, warsztaty historyczne, dietetyczne, wyjazdy kulturalno-oświatowe.

plakat informacyjny projektu