Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice (EOG)

logotyp nagłówkowy

Tytuł projektu:
„Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice”

Projekt finansowany ze środków Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, w tym pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG).

Realizacja projektu: 2021–2024
Wartość całkowita: 16.146.599,35 zł
Dofinansowanie z MF EOG: 10.355.214,75 zł

Celem projektu jest łagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszenie wrażliwości na zmiany klimatu na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice. Cel ten jest osiągany przez realizację szeregu działań i zadań inwestycyjnych z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury oraz kampanii promocyjno-edukacyjnej i informacyjnej.
Projekt przewiduje realizację na terenie Czechowic-Dziedzic wielu wzajemnie powiązanych działań z zakresu adaptacji i mitygacji, odpowiadających na zdiagnozowane problemy i potrzeby w zakresie zmian klimatu.
W ramach projektu powstają m.in. zbiorniki retencyjne, ogrody deszczowe, zielone wyspy, zielone wiaty przystankowe i ścieżka pieszo-rowerowa. Elementem projektu jest również szeroko zakrojona kampania edukacyjna podnosząca świadomość na temat zmian klimatycznych, która obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice. Przewidywane efekty realizacji projektu to zwiększenie zdolności do przechwytywania i zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstania lub okolicy, zmniejszenie efektu miejskiej wyspy ciepła, poprawa ilości i jakości terenów zielonych, podniesienie świadomości na temat zmian klimatu i promocja komunikacji rowerowej.
Przedsięwzięcie jest realizowane w partnerstwie ze stowarzyszeniem z Norwegii – INTBAU Norway. Stowarzyszenie to wspiera tradycyjne, lokalne budownictwo oraz tworzenie lepszych miejsc do życia, w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Partner uczestniczy w projekcie w ramach zaplanowanych działań edukacyjno-informacyjnych oraz promocyjnych, w trakcie których dzielić się będzie swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami i realizacją inwestycji w zgodzie z interesami środowiska naturalnego. Partnerstwo to przyczynia się do upowszechnienia wiedzy i doświadczeń.
Projekt uzyskał dofinansowanie w naborze wniosków na realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, w obszarze Łagodzenie zmian klimatu i ograniczenie narażenia na tego typu zmiany.
Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia została zawarta 26 listopada 2021 roku a planowana data zakończenia jego realizacji mija 30 kwietnia 2024 roku.