Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

baner informacyjny z logotypami

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU

działanie 5.1 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –  Granty PPGR”

Całkowita wartość projektu: 120.000,00 zł

Wartość dofinansowania: 120.000,00 zł

Cel projektu: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Zakres projektu:

Projekt o łącznej wartości 120.000,00 zł obejmie swoim działaniem 48 dzieci

Informacje dodatkowe – aktualizacja:

- Zgodnie z zapisami umowy realizacja projektu nastąpi w ciągu 10 miesięcy od jej podpisania przez obie strony.

- Jednocześnie informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem konkursem i przekroczeniem kosztów realizacji projektu, Centrum Projektów Polska Cyfrowa zmniejszyło kwotę dofinansowania na zakup sprzętu z kwoty 3.500,00 zł na 2.500,00 zł w przypadku komputera i laptopa oraz z kwoty 1.500,00 zł na 1.000,00 zł  w przypadku tabletu.

-W chwili obecnej trwają procedury związane z udzieleniem zamówienia na zakup sprzętu komputerowego. Po ich rozstrzygnięciu i otrzymaniu sprzętu, Gmina Czechowice-Dziedzice przekaże go osobom, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

- O terminach podpisania umów darowizny i przekazania sprzętu zainteresowani będą powiadomieni indywidualnie.