Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

logotypy

Tytuł projektu:

„Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej”

 

Nr umowy: RPSL.07.03.02.-24/-07HD/17-00

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Łączna wartość projektu: 669 506,58 PLN

Kwota dofinansowania ze środków UE: 417 069,32 PLN 

Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa: 227 917,26 PLN

Termin realizacji: maj 2018 r. – październik 2019 r.

Krótki opis:

Gmina Czechowice-Dziedzice wraz ze Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości realizuje projekt pn.:„Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach I” w ramach Poddziałania 7.3.2. „Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do mieszkańców obszarów rewitalizowanych Gminy Czechowice-Dziedzice (podobszar rewitalizacji „Centrum” i „Kolonia”). Jego głównym celem jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 9 przedsiębiorczych osób niepracujących powyżej 30 r. życia, należących do jednej z poniższych kategorii:

  1. - kobiet w szczególności powracających po przerwie związanej z urodzeniem dziecka,
  2. - osób powyżej 50 roku życia,
  3. - o niskich kwalifikacjach oraz osób z niepełnosprawnościami – (z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności).

Uczestnicy projektu otrzymają:

- wsparcie merytoryczne w identyfikacji potrzeb, motywacji i własnego potencjału

- wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczej (szkoleniowe, doradcze i finansowe)

- wyparcie w funkcjonowaniu firmy w początkowym okresie jej działalności.