Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

W przedszkolu jak w domu. Wsparcie przedszkoli w Gminie Czechowicach-Dziedzicach

logotypy

Tytuł projektu:

W przedszkolu jak w domu. Wsparcie przedszkoli w Gminie Czechowice-Dziedzice

 

 

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach przygotował pod koniec 2019 roku wniosek konkursowy w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt „ W przedszkolu jak w domu. Wsparcie przedszkoli w Gminie Czechowicach-Dziedzicach” został wysoko oceniony pod względem merytorycznym i formalnym oraz po negocjacjach zakwalifikowano go do finansowania. Umowa została podpisana 29.12.2020 roku.

Celem projektu jest utworzenie dodatkowych 40 miejsc przedszkolnych i wsparcie wychowania przedszkolnego w Gminie Czechowice-Dziedzice.

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 r. – 31.08.2021r.

Realizatorami projektu są:

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Czechowicach-Dziedzicach

Szkoła Podstawowa nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach

Całkowity koszt projektu wynosi: 653 182,50 zł.

w tym wkład z UE wynosi: 555 205,12 zł.

Realizacja projektu:

Od 01.07.2020 r. zespół projektowy wyłoniony z pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach przystąpił do realizacji w/w projektu. Rozpoczęto od adaptacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach dla nowo powstałych oddziałów przedszkolnych. Zakres prac remontowych obejmował wykonanie nowych ciągów sanitarnych, wymianę instalacji elektrycznej, dostosowanie pomieszczeń do przepisów sanitarnych, remont podłóg, malowanie pomieszczeń, wymianę ciągu kanalizacyjnego. Wszystkie prace remontowe zakończono do 25.08.2020 r.

Równolegle prowadzono zakupy nowych mebli, pomocy dydaktycznych, zabawek oraz sprzętu elektronicznego. Do końca sierpnia oddziały zostały wyposażone.

Od 01.09.2020 r. po wcześniejszej rekrutacji, przyjęto 40 dzieci do nowych dwóch oddziałów przedszkolnych.

Projekt obejmuje 40 dzieci, które cały 10 godzinny pobyt w przedszkolu mają bezpłatny. Bezpłatne jest również wyżywienie oraz wyprawka przedszkolaka. Koszty pokryte są z dofinansowania ze środków UE oraz wkładu własnego gminy. Dzieci otrzymały również pełną wyprawkę przedszkolaka.

Po zakończeniu projektu będzie zachowana jego trwałość. Dotyczyć to będzie zatrudnienia nauczycieli i obsługi oraz utrzymania utworzonych 40 miejsc przedszkolnych.

Dzięki projektowi Gmina pozyskała 40 bardzo potrzebnych miejsc przedszkolnych, które są świetnie wyposażone i bardzo przyjazne dzieciom. Nie do przecenienia jest wymiar finansowy, który pozwolił zaoszczędzić Gminie pokaźną kwotę środków, które można spożytkować na kolejne inwestycje oświatowe.