Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czechowice-Dziedzice

logotypy unijne

Tytuł operacji:

            „Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czechowice-Dziedzice” 

Nr umowy: UDA-RPSL.10.02.02-24-0BD6/20-00

Aneks nr 1: UDA-RPSL.10.02.02-24-0BD6/20-01  

Łączna wartość inwestycji: 394 698,14 PLN

Kwota dofinansowania ze środków UE: 335 493,42 PLN 

Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa: 0,00 PLN

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Termin realizacji rzeczowej: wrzesień 2021 r. – marzec 2022 r.

Beneficjent: Gmina Czechowice-Dziedzice.

Krótki opis: Projekt polegać będzie na wykorzystaniu dostępnej infrastruktury publicznej na cele społeczne poprzez remont zdegradowanego mieszkania celem utworzenia mieszkania chronionego dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. W tym celu zdegradowane mieszkanie o powierzchni 57,43 m2 (łazienka z WC, kuchnia, 2 pokoje, przedpokój), które znajduje się w zasobach gminy zostanie dostosowane do standardów mieszkania chronionego dla 4 osób.

Zakres prac obejmuje:

  • prace budowlane m.in. remont łazienki, remont i wyposażenie kuchni, wymiana podłóg, odgrzybianie pomieszczeń, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz gazowej, wymiana kaloryferów, wymiana drzwi, montaż instalacji alarmowej i internetowej.
  • montaż platformy dźwigowej celem dostosowane do korzystania przez osobę niepełnosprawną/ poruszającą się na wózku inwalidzkim.