Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE - cz.2

Logotypy

Nr umowy: UDA-RPSL. 09.02.10-24-002F/22-00

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Łączna wartość projektu: 288 514,00 PLN

Kwota dofinansowania: 245 236,90 PLN

Termin realizacji: marzec 2022 r. - czerwiec 2023 r.

Beneficjent: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach

Celem projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia dla rodzin dotkniętych skutkami kryzysu humanitarnego i migracyjnego uciekających po 24 lutego 2022 r. z terenu Ukrainy przebywających na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

Projekt ma na celu niwelowanie trudności w funkcjonowaniu w nowej rzeczywistości, na jakie napotykają rodziny ukraińskie.

W ramach projektu oferujemy możliwość skorzystania z:

- kursu języka polskiego - stopień podstawowy/zaawansowany dla dorosłych,

- specjalistycznego wsparcia  psychologicznego, terapeutycznego,

- poradnictwa specjalistycznego,

- grupy wsparcia,

- wyjazdów integracyjnych dla rodzin,

- spotkań integracyjnych dla rodzin,

- zapewniamy opieki nad dziećmi podczas zajęć dla dorosłych,

- zapewniamy  wsparcie językowe (osoba tłumacząca).

W ramach projektu zapewniono możliwość skorzystania z kursu języka ukraińskiego oraz superrewizji dla pracowników podejmujących bezpośrednie działania z obywatelami Ukrainy.