Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE - cz.1

Logotypy

Nr umowy: UDA-RPSL. 09.02.10-24-0052/22-00

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Łączna wartość projektu: 237 073,75  PLN

Kwota dofinansowania: 201 512,68 PLN

Termin realizacji: marzec 2022 r. - czerwiec 2023 r.

Beneficjent: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach

Celem projektu jest rozszerzenie  oferty zajęć w placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin uciekających po 24 lutego 2022 r. z terenu Ukrainy przebywających na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

Projekt ma na celu  ułatwienie procesu asymilacji i integracji osób dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego wywołanego wojną na terytorium Ukrainy.

W ramach projektu oferujemy możliwość skorzystania z:

- wsparcia edukacyjnego - kurs języka polskiego dla dzieci i młodzieży,

- wsparcia edukacyjnego – zajęcia wyrównawcze,

- wsparcia specjalistycznego dla dzieci i młodzieży - konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, neurologiczne, psychoterapeutyczne, logopedyczne, pedagogiczne,

- grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży,

- warsztatów dla dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej oraz wyjazdowej.