Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Przebudowa placu autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach

Fundusze Europejskie

 

Tytuł operacji:

„Przebudowa placu autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach”

 

Nr umowy: UDA-RPSL.04.05.02-24-09GH/16-00

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Łączna wartość inwestycji: 1.649.723,80 PLN

Kwota dofinansowania: 1.368.722,68 PLN

Termin realizacji rzeczowej: czerwiec – grudzień 2017 r.

Beneficjent: Gmina Czechowice-Dziedzice.

Krótki opis: Celem projektu jest redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez budowę nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury, która przyczyni się do zaniechania poruszania się środkami transportu osobowego na rzecz transportu zbiorowego.

W ramach inwestycji powstanie całkowicie nowe i bezpieczne centrum przesiadkowe z 4 wiatami, 7 stanowiskami rowerowymi umożliwiającymi bezpieczne pozostawienie jednośladu i skorzystanie z usług przewoźników (Bike&Ride) oraz ciągi piesze i drogi wjazdowe i wyjazdowe.

Dla lepszej widoczności stopni pomiędzy przejściem a peronem zastosowana zostanie kostka brukowa LED. Przy wejściu na każdy z 4 peronów zamontowana zostanie tablica z wyświetlanym rozkładem jazdy, jak również słupki podświetlane z nr peronu.

Rezultatem realizacji projektu będzie zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, zwiększenie liczby osób korzystających z transportu zbiorowego, nastąpi zmniejszenie natężenia ruchu, a tym samym zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców i turystów.