Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę altany i tablic informacyjnych w Zabrzegu

Fundusze Europejskie

 

Tytuł operacji:

„Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę altany i tablic informacyjnych w Zabrzegu”

 

Nr umowy: 00057-6935-UM1210196/16

Źródło dofinansowania: działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Łączna wartość inwestycji: 128 887,07PLN

Kwota dofinansowania: 82 010,84 PLN 

Termin realizacji: lipiec 2017 r. – czerwiec 2018 r.

Beneficjent: Gmina Czechowice-Dziedzice.

Krótki opis: celem operacji jest poszerzenie oferty lokalnej ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zabrzegu, poprzez wybudowanie altany i wyposażeniem wraz z jej oświetleniem oraz wykonanie tablic z istotnymi informacjami dotyczącymi lokalnych walorów przyrodniczych i historycznych.

Opis:

Przedmiotowa operacja polegać będzie na przebudowie istniejącej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej poprzez wybudowanie nowej altany wraz z remontem dojazdu oraz budową miejsc postojowych wraz z placem manewrowym na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zabrzegu oraz wykonaniem tablic informacyjnych dotyczących lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i historycznego.

W ramach operacji powstanie ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna, która dzięki kompleksowemu ujęciu stanie się swoistym centrum turystycznym i rekreacyjnym dla osób odwiedzających Zabrzeg zarówno w celach rekreacyjnych jak i turystycznych, w tym turystyki przyrodniczej.

Zaplanowana do budowy altana zostanie wyposażona w ławy oraz oświetlenie, które umożliwią korzystanie z infrastruktury od wczesnego poranku do późniejszych godzin wieczornych. Dodatkowo dzięki zaplanowanym w ramach operacji tablicom informacyjnym, osoby korzystające z infrastruktury, będą miały możliwość pogłębienia swojej wiedzy na temat okolicznych walorów przyrodniczych i historycznych. Ponadto dzięki bliskości tematycznej ścieżki pieszo-rowerowej czy Jeziora Goczałkowickiego, kompleks sportowo-rekreacyjny w Zabrzegu stanie się dogodnym miejscem do którego turyści będą mogli udać się na wycieczkę rowerem lub pieszo.

Planowana do realizacji operacja, zapewni powstanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, która dzięki kompleksowemu podejściu do tematu turystyki i rekreacji, będzie zarówno wspaniałym miejscem do spędzenia wolnego czasu jak i idealnym miejscem na przystanek w czasie pieszych lub rowerowych wycieczek po okolicznych atrakcjach, co w pozytywny sposób przyczyni się do rozwoju i propagowania aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wynika bezpośrednio z zaspokajania potrzeb lokalnych mieszkańców.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”