Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Fundusze Europejskie

 

„Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”

 

Nr umowy: UDA-RPSL.04.01.03-24-02EB/18-00

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Łączna wartość inwestycji: 12 869 180,37 PLN

Kwota dofinansowania ze środków UE: 12 198 143,29PLN 

Termin realizacji rzeczowej: marzec 2020 r. – czerwiec 2022 r.

Beneficjent: Gmina Czechowice-Dziedzice.

Krótki opis: 

Projekt polega na wykonaniu 660 instalacji OZE wytwarzających energię cieplną i/lub elektryczną w budynkach mieszkalnych będących własnością Mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice. W projekcie przewidziano udzielenie grantów na dostawę i montaż 660 szt. instalacji OZE, w tym instalacji fotowoltaicznych (413 szt.), solarnych (109 szt.), pomp ciepła (powietrzne – 89 szt. i gruntowe – 25 szt.) oraz kotłów na biomasę (24 szt.). Dodatkowo w ramach projektu zapewniony zostanie nadzór inwestorski wraz z koordynacją projektu.

Realizacja projektu ma na celu poprawę efektywności energetycznej regionu poprzez rozwój energetyki rozproszonej i prosumenckiej energii odnawialnej. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia pozwoli na zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym Gminy, przyczyni się do poprawy jakości powietrza dzięki redukcji zanieczyszczeń, w tym CO2 oraz PM10 oraz poprawy sytuacji zdrowotnej i ekonomicznej mieszkańców.