Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Praca na zdrowie w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach II

logotypy

„Praca na zdrowie w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach II” 

Nr umowy: UDA RPSL.08.03.02-24-00CA/22-00

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Łączna wartość projektu: 238 475,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 202 703,75 PLN

Termin realizacji rzeczowej: 01.04.2023 - 14.07.2023 

Beneficjent: Gmina Czechowice-Dziedzice

Krótki opis: W projekcie założono udział 94 osób, w tym 77 kobiet - pracowników na umowę o pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu. Celem projektu jest minimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, poprzez realizację działań szkoleniowych oraz ponadstandardową modernizację stanowisk pracy 94 osób pracujących na stanowiskach administracyjno-biurowych, w tym kierowników i naczelników, w tym 71 kobiet.

Zadania: W ramach projektu przewidziano modernizację i poprawę ergonomiczności stanowisk pracy, na których stwierdzono występowanie czynników ryzyka zdrowotnego (Zadanie 1) oraz przeprowadzenie szkoleń dla Personelu (Zadanie 2).