Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Praca na zdrowie w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach

logotypy

Praca na zdrowie w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach

 

Nr umowy: UDA-RPSL.08.03.02-24-04F3/19-00

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Łączna wartość projektu: 271 071,25PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 230 410,56 PLN 

Termin realizacji rzeczowej: wrzesień 2020 – wrzesień 2021 r.

Beneficjent: Gmina Czechowice-Dziedzice.

Krótki opis: W projekcie założono udział 105 osób, w tym 78 kobiet - pracowników na umowę o pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu. Cel projektu: Zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, poprzez realizację działań szkoleniowych oraz ponadstandardową modernizację stanowisk pracy 105 osób pracujących na stanowiskach administracyjno - biurowych, w tym kierowników i naczelników oraz na stanowiskach obsługi, w tym 78 kobiet.

Zadania: W ramach projektu przewidziano modernizację i poprawę ergonomiczności stanowisk pracy, na których stwierdzono występowanie czynników ryzyka zdrowotnego (Zadanie 1) oraz przeprowadzenie szkoleń dla Personelu (Zadanie 2).