Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Posiłek w szkole i w domu

logotyp projketu

Nr umowy: 403/2023/PSD

Źródło dofinansowania: Dofinansowanie z budżetu Państwa na zadania realizowane w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Łączna wartość: 100 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł

Termin realizacji: do 31 grudnia 2023 r.

Celem Programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

W ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” dotyczącego wspierania  w latach 2019 -2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków  jedna z naszych placówek otrzymała wsparcie finansowe na realizację tego zadania w roku 2023 tj. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Brzechwy w Czechowicach-Dziedzicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wsparcie finansowe obejmuje doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówek szkolnych, doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione, zorganizowanie nowych stołówek szkolnych, adaptacje, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków.