Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Posiłek w szkole i w domu

Nr umowy: Psva.3113.6.60.2021

Źródło dofinansowania: Dofinansowanie z budżetu Państwa na zadania realizowane w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Łączna wartość: 210 512,00 zł

Kwota dofinansowania: 126 307,00 zł

Termin realizacji: do 31 grudnia 2021 r.

Celem Programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Pomoc jest udzielana:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
  • uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej

Pomoc udzielana jest w jednej z trzech form:

  • posiłek
  • świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności
  • świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych

Z formy wsparcia w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

  • 1 051,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 792,00 zł w przypadku osoby w rodzinie

oraz spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

baner informacyjny z logotypami projektu