Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego

logotypy projektowe

Tytuł operacji:

„Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”

Nr umowy: UDA-RPSL.02.01.00-24-022G/15-013

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Łączna wartość inwestycji: 42.755.185,04 PLN

Kwota dofinansowania: 35.651.939,27PLN

Termin realizacji rzeczowej: kwiecień 2015 - grudzień 2021 r.

Beneficjent: Lider: Powiat Bielski, partnerzy: Powiat Żywiecki, Powiat Cieszyński, Miasto Bielsko-Białą, Miasto Cieszyn, Gmina Czechowice-Dziedzice, Województwo Śląskie

Krótki opis: Przedmiotem projektu jest zbudowanie subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń geoprzestrzennych baz danych jednostek organizacyjnych administracji publicznej szczebla regionalnego, powiatowego i gminnego, umożliwiających świadczenie zaawansowanych e-usług zgodnie z wymaganiami i standardami technicznymi oraz prawnymi na poziomie krajowym i europejskim.

Partnerami przedsięwzięcia są JST szczebla regionalnego i lokalnego odpowiedzialne za realizację zadań publicznych z dziedziny geodezji i kartografii - Powiat Bielski, Cieszyński, Żywiecki, Miasto Bielsko-Biała, Miasto Cieszyn, G. Czechowice-Dziedzice oraz Województwo Śląskie.

Cel projektu zostanie osiągnięty przez dwie grupy działań - modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych - budowa infrastruktury e-usług geoinformacyjnych oraz modernizacja, rozbudowa i dostosowanie do nowych regulacji prawnych istotnych części zbiorów danych Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w jego części powiatowej i wojewódzkiej.