Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Opracowanie zintegrowanej koncepcji rozwoju sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

logo partnerska inicjatywa miast

Tytuł projektu:

„Opracowanie zintegrowanej koncepcji rozwoju sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”

Nr umowy: DSR/BDG-II/POPT/32/21

Źródło dofinansowania: Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgodnie z umową o dofinansowanie nr DSR/BDG II/POPT/32/21 z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Programu Partnerskiej Inicjatywy Miast.

Łączna wartość projektu: 93 000,00 PLN.

Kwota dofinansowania ze środków UE: 71 145,00 PLN.

Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa: 12 555,00 PLN.

Wkład własny Gmina Czechowice-Dziedzice: 9 300,00 PLN.

Termin realizacji: październik 2021 r. - grudzień 2021 r.

Krótki opis:

Cele projektu "Opracowanie zintegrowanej koncepcji rozwoju sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice":

- opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych,

- konsultacje społeczne - spotkania z mieszkańcami i interesariuszami,

- opracowanie koncepcji rozwoju sieci szkieletowej ścieżek rowerowych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice,

- badanie ruchu rowerowego na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

loga projektowe