Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Nie-zwykłe Dziecko

logotypy

„Nie-zwykłe Dziecko”

Nr umowy: UDA-RPSL. 09.02.05-24-0131/20-00

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Łączna wartość inwestycji: 494,950,00 PLN

Kwota dofinansowania: 420 707,50 PLN

Termin realizacji: styczeń 2021 - grudzień 2022

Beneficjent: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach

Celem projektu jest zapewnienie rozszerzenie oferty wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczymi będącymi wychowankami placówki wsparcia dziennego „ZATOKA”.

Projekt ma na celu utworzenia kompleksowego wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowanków placówki

W ramach projektu oferujemy możliwość skorzystania z:

- profesjonalnej opieki wychowanków

- poradnictwa psychologicznego

- konsultacji neurologicznych dla dzieci

- specjalistycznej terapii dla dzieci

- terapii logopedycznej dla dzieci

- gimnastyka korekcyjna

- zooterapia

W ramach projektu  podniesione będą kompetencje kadry pracującej z dziećmi.