Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Nie ma jak w przedszkolu. Wsparcie przedszkoli w Czechowicach-Dziedzicach

Fundusze Europejskie

 

UDA - RPSL 11.01.02-24-0712/17-00 Projekt „ Nie ma jak w przedszkolu. Wsparcie przedszkoli w Czechowicach-Dziedzicach”.

W ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 

 Tytuł projektu:„ Nie ma jak w przedszkolu. Wsparcie przedszkoli w Czechowicach-Dziedzicach”

Okres realizacji:  od 01.07.2018 r. do  31.08.2019 r.

Nr projektu: UDA - RPSL 11.01.02-24-0712/17-00

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Koszt całkowity: 557 867,42 PLN
Koszt dofinansowania: 474 187,31 PLN
Cel projektu: utworzenie 40 miejsc przedszkolnych.

Opis realizacji projektu:

 

  1. Projekt został realizowany  zgodnie z przyjętymi harmonogramami wsparcia oraz rozkładem zajęć opiekuńczo – wychowawczym ujętym w planach dla nauczycieli.
  2. Projektem objęta została zakładana ilość 40  beneficjentów ( dzieci przedszkolnych ) w dwóch nowo powstałych oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach oraz w Szkole Podstawowej nr 1 w Ligocie. Osiągnięto założone wskaźniki.
  3. Personel projektu zrealizował wszystkie założone zadania.
  4. Zakończono wszystkie prace inwestycyjne oraz wykonano wszystkie zakupy materiałów i urządzeń. Sprzęt przekazano do szkół, został on wpisany na inwentarz i oznakowany zgodnie z ustaleniami projektu.
  5. Systematycznie zrealizowano  harmonogramy wsparcia, które systematycznie wysyłano pocztą elektroniczną na adres: efs.kontrola@slaskie.pl
  6. W ramach wsparcia personelu przeprowadzono warsztaty dotyczące działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji. Przeanalizowano plany pracy opiekuńczo – wychowawczej przedszkola pod względem równości płci, przedyskutowano przykłady zajęć pod względem metodycznym.
  7. Zabezpieczone zostały wszystkie  środki dotyczące wkładu własnego w zakresie wyżywienia dzieci.
  8. Kierownik projektu w trakcie kilku wizytacji w oddziałach sprawdził dokumentację pracy oddziałów przedszkolnych, oznakowanie dokumentacji. Personel nie zgłosił żadnych uwag. Dokumentacja prowadzona była prawidłowo.
  9. Zespół projektowy na bieżąco monitorował realizację projektu, gromadził dokumentację realizacji działań. Na bieżąco prowadzona była działalność informacyjno - promocyjna projektu. Na stronach internetowych szkół przedstawiana jest realizacja działań projektowych. Zgromadzono w szkołach materiał fotograficzny dotyczący realizacji projektu.

10. W projekcie nie brały  udziału osoby niepełnosprawne.
11. Systematycznie i na bieżąco, zgodnie z wnioskami rozliczano projekt.
12. Dyrekcje szkół oraz personel projektu nie zgłosił żadnych trudności w realizacji
       projektu.
13. Projekt został całkowicie rozliczony co potwierdził Urząd Marszałkowski w
      Katowicach w dniu 30.12.2019 r.
13. Od 01.09.2019 r. kontynuowana jest działalność utworzonych oddziałów
      przedszkolnych. Utrzymano 40 miejsc przedszkolnych, nadal zatrudniony jest
      personel pedagogiczny i opiekuńczy. Zabezpieczono w pełni trwałość projektu.
14. Projekt będzie nadal monitorowany przez zespół projektowy.