Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

logotypy projektowe

Nr umowy: 449/2023/NPRC 2.0

Źródło dofinansowania: Dofinansowanie z budżetu Państwa w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Łączna wartość: 30 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 24 000,00 zł

Kwota wkładu finansowego Gminy: 6 000,00 zł

Termin realizacji: do 31 grudnia 2023 r.

Celem Programu jest zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo)

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% ze środków własnych gminy.

Szkoły, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu:

  1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie – kwota dofinansowania 12 000,00 zł
  2. Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu – kwota dofinansowania 12 000,00 zł