Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Na drodze w Beskidy. Mobilny punkt informacji i promocji turystycznej regionu

Tytuł projektu:

„Na drodze w Beskidy. Mobilny punkt informacji i promocji turystycznej regionu”

logotypy projektu

 

Źródło dofinansowania: Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska

Łączna wartość projektu: 35 293,82  EUR.

Kwota dofinansowania ze środków UE: 29 999,94 EUR.

Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa: 1.764,69 EUR

Termin realizacji: luty 2021 r. - listopad 2021 r. - grudzień 2021r.

Krótki opis:

Niniejszy projekt polegał na utworzeniu Punktu Informacji Turystycznej w Czechowicach-Dziedzicach przekładającego się na udostępnienie i zwiększenie wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w branży turystycznej i promocję potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych po obu stronach granicy celem zwiększenia odwiedzalności regionu pogranicza. Ponadto w obu miastach partnerskich celem jest zwiększenie i rozszerzenie podmiotowe i przedmiotowe zasięgu promocji potencjału przyrodniczo kulturowego z wymiaru lokalnego na transgraniczny.

Niniejszy projekt polegał na doposażeniu i zwiększeniu funkcjonalności i możliwości oddziaływania informacyjno-promocyjnego punktu informacji turystycznej przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach w sprzęt mobilny umożliwiający realizację zadań związanych z promowaniem licznych walorów przyrodniczych i kulturalnych regionu w trakcie różnego typu imprez plenerowych realizowanych na terenie całego regionu Beskidy, zarówno po polskiej jak i czeskiej stronie. Sprzęt został wykorzystany do organizacji stoiska informacyjno-promocyjnego w licznych imprezach plenerowych po polskiej i czeskiej stronie granicy.

W ramach projektu zrealizowano m.in. wykonanie strony internetowej, opracowanie i wykonanie ulotek i broszur promocyjnych, dostawę mobilnego namiotu ekspozycyjno-promocyjnego z niezbędnymi akcesoriami montażowymi, dostawę mobilnych stołów i krzeseł oraz stołów ekspozycyjnych oraz dostawę mobilnych stojaków na ulotki i materiały promocyjno-informacyjne.

Mikroprojekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.