Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Między dwoma zamkami i dwiema wieżami – odkrywanie wspólnego dziedzictwa polsko-słowackiego

Tytuł projektu:

„Między dwoma zamkami i dwiema wieżami – odkrywanie wspólnego dziedzictwa polsko-słowackiego”

 

logotypy projektu

Źródło dofinansowania: Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja

Łączna wartość projektu: 58 794,00 EUR.

Kwota dofinansowania ze środków UE: 49 974,90 EUR.

Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa: 2 939,70 EUR

Termin realizacji: styczeń 2021 r. - październik 2021 r. - grudzień 2021r.

Krótki opis:

Niniejszy projekt polegał na wykonaniu zabezpieczeń i zabiegów pielęgnacyjnych zabytkowej alei lipowej przy ruinach zamkowych w Czechowicach-Dziedzicach wraz z wykonaniem miejsca edukacyjno-obserwacyjno-odpoczynkowego z tablicą informacyjną o dziedzictwie przyrodniczo-kulturowym. Ponadto zrealizowano cykl warsztatów plenerowych edukacyjno-fotograficznych w Czechowicach-Dziedzicach i Rajcu obejmujących wykłady oraz poznanie i obserwację dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. W ramach projektu zrealizowano także promocję walorów przyrodniczo-kulturowych Czechowic-Dziedzic i Rajca poprzez wydanie przewodnika i materiałów promocyjnych.

Celem i efektem projektu była ochrona, promocja i zwiększenie wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Czechowicach-Dziedzicach i Rajcu. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy oraz potencjalni turyści będą mieli okazję znacznie lepiej i szerzej poznać liczne walory przyrodniczo-kulturowe występujące po obu stronach granicy.

Mikroprojekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.