Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Kompleksowa termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrzegu

Fundusze Europejskie

 

Tytuł projektu:

„Kompleksowa termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrzegu”

 

Nr umowy: 362/2018/15/OA/oe-st/D

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Łączna wartość projektu: 1.841.865,16 PLN

Kwota dofinansowania: 98.940,00 PLN

Termin realizacji: kwiecień – grudzień 2017 r.

Beneficjent: Gmina Czechowice-Dziedzice.

Krótki opis: celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej i obniżenia energochłonności infrastruktury publicznej oraz poprawa jakości powietrza w gminie i regionie, gdyż obecny stan obiektu nie spełnia obowiązujących przepisów prawa budowlanego.

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do:

• zmniejszenia kosztów ogrzewania budynku, co w dłuższej perspektywie będzie miało wpływ na obniżenie kosztów funkcjonowania,

• zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza,

• poprawy stanu technicznego oraz rozwiązań technologicznych w budynku,

• poprawy poziomu życia mieszkańców,

• poprawy stanu środowiska naturalnego.